Simon László ösztöndíj

Home / Ösztöndíj programok / Pályázati felhívások / Simon László ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány Vezetősége és a Bethlen Gábor Kollégium Ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet a Simon László Tanulmányi ösztöndíj elnyerésére.
A díjat ifj. Simon László alapította édesapja, néhai Simon László emlékére, aki a kollégium pedagógia tanára volt. A díj kiosztásra kerül évente egyszeri alkalommal a tanévzáró ünnepségen, illetve a ballagási ünnepségen. Az ösztöndíj alapból, melyet az adományozó a Bethlen Gábor Alapítvány számláján helyezett letétbe, egy ösztöndíj kerül kiosztásra ballagáskor, három ösztöndíj pedig tanévzárókor.
Pályázók köre: A díjra pályázatot nyújthatnak be 9-12-es diákok az elméleti szakirány reál osztályaiból valamint a technológiai szakirány osztályaiból. (A és C osztályok)
A pályázat elbírálásának szempontjai:
• A lezárt tanév tanulmányi átlaga 80%-os arányban
• A lezárt tanévben elért versenyeredmények 20%-os arányban (helyi szakasz, megyei szakasz, országos szakasz, nemzetközi szakasz). A versenyeredményeket igazolni kell diplomákkal, igazolványokkal.
A pályázatok leadásának határideje:
• a 12-ikes diákok esetében a végső határidő 2018. május 18.
• a 9-11-ikes diákok esetében a végső határidő 2018. június 8.

Nagyenyed, 2018.február 5.

Szőcs Ildikó
Elnök, igazgató
Turzai Ildikó
Ösztöndíjbizottság elnöke
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Communitas Alapítvány
Communitas Alapítvány