2019-es évfolyam

1. Apáczai Tímea

 • a Bethlen Gábor Alapítvány jutalomdíja

Elsősorban újra köszönetet szeretnék mondani a Bethlen Gábor Alapitványnak nagylelkű jutalomdíjáért.

Számomra nagy segítséget jelentett a támogatás amiben részesültem, úgy a hétköznapi életben, amikor zsebpénzként szolgált, ha bármire is szükségem volt az iskolai tanórákra, mint az érettségire való felkészülésben is, mivel ennek segítségével néhany magánórát sikerült megnegedni magamnak.

Úgy vélem, mindezeket nézve, segített és fontos szerepet játszott a támogatás a további tanulmányaimban és fejlődésemben.

 

 

 

2. Bakk Szabolcs Róbert

 • a Bethlen Gábor Alapítvány jutalomdíja, az RMDSZ Fehér megyei szervezetének jutalomdíja, Rimbás Viktor díj, a Collegium Gabrielense régizene és táncegyüttes jutalomdíja, a Fordított Patkó színjátszókör jutalomdíja, Lázár István díj

A ballagásomkor kapott támogatások, díjak elsősorban egyféle emlékeztetőként szolgáltak számomra, és örök emlékként fognak megmaradni nekem. Mivel minden tevékenység amiben részt vettem, azt annyira jókedvűen és szívből tettem, hogy észre sem vettem azt a fejem felett elszállt 12 iskolai évet amit a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, és annak a csodálatos közössége biztosított számomra. Ebbe a közösségbe beleértve úgy tanárokat mint diákokat is.

Továbbá pedig ezek a támogatások motivációt adtak a továbbtanulásra és saját magam továbbfejlesztésére is. Rájöttem arra, hogy ha 12 év alatt annyi mindent megtudtam tenni, akkor mi akadályozhat meg továbbá abban hogy még többet merjek? Igazából semmi, az egyetlen személy aki ezt megtehetné az saját magam lennék, de miért tennék olyant ami nem engedne tovább fejlődni, tanulni, merni és mindig úgy tudásokat szerezni?  Nem fogom ezt megtenni, ezt tanultam meg ebben az iskolában.

Ilyen fajta motivációt kaptam a saját életem megkezdésére: mindig boldogan, vidáman, segítőkészen merjek vállalni, igent mondani és tenni valamit annak érdekében hogy fejlesszem saját magam és mosolyt csaljak a körülöttem lévő emberek arcára, mert igazán élni akkor jó ha boldog vagy mindazzal ami téged körülvesz.

 

 

3. Basa Laura

 • Sepsi Noémi Zsuzsanna díj, Deák-díj, Simon László díj

Megtiszteltetés volt számomra, hogy a 2019-es ballagási ünnepség alkalmából több díjban részesülhettem.

Négy év alatt számos versenyen vettem részt, s minden alkalommal büszkén képviseltem iskolánkat. Az elért eredmények mögött kemény munka és hatalmas odaadás áll, ami nem csupán a saját érdemem, hanem tanáraimé, az iskoláé. A kollégium rengeteg lehetőséget kínál fel azoknak, akik bővíteni szeretnék tudáskörüket, fejleszteni készségeiket. Emellett támogatást nyújt azoknak, akik élnek ezen lehetőségekkel és azért dolgoznak, hogy elért eredményeik tükrözzék a felkészülésbe fektetett energiát, szorgalmat. Ezen támogatásban részesültem én is, s ez nem csupán motivációként szolgált további tanulmányaimban, hanem megmutatta azt, hogy az iskola értékeli a munkám, hogy a felkészülésbe fektetett idő sosem hiábavaló. Boldogan mondhatom el, hogy részese lehettem  ennek a közösségnek, s az évek során kellemes emlékekkel gazdagodtam.

Az iskola megtanított arra, hogy érdemes elfogadni a kihívásokat, élni az elénk táruló lehetőségekkel, hiszen ez elősegíti a személyes fejlődésünket. Elégedetten állítom, hogy a kollégiumban eltöltött négy év alatt a legszebb élményekben volt részem, hiszen ez nem csupán egy intézmény, hanem egy kellemes, befogadó közösség is.

 

4. Csegezi Katalin

 • Múlt és Jövő díj, Vita Zsigmond díj, Deák díj, a Bethlen Gábor Alapítvány jutalomdíja, a Collegium Gabrielense régizene és táncegyüttes jutalomdíja, a Fordított Patkó színjátszókör jutalomdíja

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium közössége olyan példátlan összetartásról tesz tanúbizonyságot, amely megerősíti az ember oktatásba vetett hitét. 2019-ben ballagtam a kollégiumból és örömmel tekintek vissza az ott töltött időre.

A négy év során számos alkalommal részesültem támogatásban, evégett szerencsésnek érzem magam, hogy elképzeléseim valóra válhatnak az iskolából szerzett tapasztalataim révén. A Bethlen Gábor Kollégium Alapítványa szárnyai alá öleli mindazokat a diákokat akik céltudatosak, kitartóak és tudásvágyuk nem korlátozódik a tankönyvek borítói közé. Mikor kiléptem a Kollégium kapuján, valóban úgy éreztem, készen állok az előttem álló megpróbáltatásokkal szembenézni, hiszen olyan értékekkel indultam útra, mint a hit, a tudásvágy és a becsületesség.

Hálával tartozom azoknak a személyeknek, akik támogattak és továbbra is rengeteg lehetőséget biztosítanak az iskola diákjai számára.

 

5. Döngölő Nagy Árpád Csaba

 • a Bethlen Gábor Alapítvány jutalomdíja

Döngölő Nagy Árpád Csabának hívnak és a negyedik éve, hogy a Bethlen Gábor Kollégium falai között tanulok.

Három évet pincér szakon tanultam, majd visszairatkoztam a kollégium matematika-informatika osztályába.

2019-ben, ballagásom alkalmával támogatást kaptam a Bethlen Gábor Alapítványtól, ami rengeteget segített nekem a további tanulmányaimban és a fejlődésemben. Motivált és egy biztos támogatást éreztem a hátam mögött. Büszke vagyok arra, hogy a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium tanulója voltam és vagyok, mert ez az iskola nem csak az érettségire készít fel, hanem a nagybetűs életre is.

Szívből köszönöm a támogatást úgy anyagilag, mint lelkileg, szellemileg is.

 

6. Fülöp Evelin

 • Deák-Fogarasi Elek díj, a Collegium Gabrielense régizene és táncegyüttes jutalomdíja

Fülöp Evelin vagyok, a Bethlen Gábor Kollégium 12 A, biológia-kémia szakos volt tanulója. Nagyon gyorsan eltelt ez a négy év, észre sem vettük és ballagó véndiákokká váltunk. Félénk 9.-esek, azt se tudtuk kihez forduljunk, de a bentlakásban hamar barátokra leltünk és e 4 év alatt második otthonunkká vált. Volt itt öröm s bánat is, de most, mikor búcsúra int az óra, ugyanolyan nehéz szívvel hagyjuk el iskolánk, bentlakásunk mint annak idején 9. elején otthonunkat. A kirándulások, éjszakákba nyúló hosszas beszélgetések tették felejthetetlenné líceumi éveinket. Kimondhatatlanul örvendek, hogy 9.-ben a bentlakást választottam, mivel olyan élmenyekben részesültem amiben, mások, kintlakók nem. Igaz, voltak kellemetlen pillanatok is de ezek tették színessé bentlakói életünk.

Felejthetetlen emlékeim közé tartozik az iskola Reneszánsz régizene együttese melynek én is tagja voltam és az együttes magyarországi fellépése, kirándulása. Nagyon jól éreztük magunk mindannyian. Kicsik-nagyok együtt szórakoztunk és táncoltunk. Néha nehéz volt felébredni a délutáni pihenésből és elmenni próbára, késtünk is és kaptunk ezért fejmosást, de megérte, ez által is nevelésben részesültünk.

Kicsit félek az új kezdettől de tudom, hogy bármerre vezessen a sors ismerős arcra fogok majd találni hisz e kis család melyet a bentlakás, az iskola formált összeköt bennünket. Büszkén fogok visszagondolni, büszkén fogom meglátogatni a Bethlen Gábor Kollégiumot és büszkén fogom mondani: „Igen, ez  az én iskolám!”.

Jelenleg a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen tanulok, fogtechnika szakos hallgató vagyok. Nagyon tetszik az egyetem, egy újabb családra leltem a csoporttársak között, de soha nem felejtem honnan jöttem, soha nem felejtem a kis iskolám meleg szeretetét.

Nagyon szépen köszönöm támogatásukat. Nagyon hálás vagyok segítségükért!

 

7. Gilyén Tibor

 • a Fügevirág néptánccsoport jutalomdíja

Egyelőre nem segített a Fügevirág néptánccsoporttól kapott jutalomdíj, de szerintem a jövőbeli terveimben ez mindenképp segíteni fog. Nagyon sok emlékem van a Bethlen Gábor Kollégiumban. Az internátus megtanított arra, hogyan kell ismeretlen társaságban elhelyezkedni és új barátokat szerezni. Olyan volt számomra a bentlakás, mint egy második otthon, ott nőttem fel. Nagyon szépen köszönöm azt az időt, amit rám szántak annak érdekében, hogy felneveljenek. Az ott kapott támogatás nagyon sokat segített. A kollégium megtanított arra, hogyan kell boldogulni az életben és arra is, hogyan kell bizonyos társaságokban viselkedni. Számomra a Kollégiumban egy tökéletes iskola és bentlakás működik.

Még egyszer köszönöm az itt kapott támogatást, a rám szánt időt, a sok szép szót. Köszönöm, hogy segítettek a felnőtté válás hosszú útján.

 

8. János Adél

 • a Bethlen Gábor Alapítvány jutalomdíja, Deák-Fogarasi Elek díj, a Máltai Szeretetszolgálat Nagyenyedi Fiókjának jutalomdíja

,,Útjaink százfelé válnak,
de szívünk egy célért dobog,
nekivágunk a küzdelmes mának,
és épít karunk egy szebb holnapot.”
~Arany János~

Talán én szívemben leginkább ezzel az idézettel ballagtam el 2019. június 1.-én. Nehéz volt otthagyni azt az intézményt, ahol 4 évig küzdve, sírva, nevetve tanulhattam. Nem is csoda, hiszen a Bethlen Gábor Kollégiumban lehetőséget kaptam órákon kívüli tevékenységeken is részt venni, ahol még több tapasztalatot és emléket szerezhettem. Mivel a sportban mindig otthon éreztem magam, ezért több évet is jártam az iskola kézilabda csapatának edzéseire és meccseire. A testnevelés órákon is mindig jól teljesítettem, ezért ballagáskor Deák-Fogarasi Elek díjban részesültem. Emellett rendszeresen tevékenykedtem a Máltai szeretetszolgálatnál. Jelen voltam a rendezvényeken, segítettem a szervezésekben és minden másban, amiben tudtam. Ezért a Máltai szeretetszolgálat Nagyenyedi Fiókjának jutalomdíjában részesültem. Végül pedig a Bethlen Gábor Alapítvány is jutalomdíjban részesített.

Érettségi után sor került arra, hogy beíratkozzak Kolozsvárra az Óvodai és Elemi oktatás pedagógiai szakra. A ballagáskor kapott támogatásokat a felfételi díjra használtam fel. Ezért azt tudom mondani, hogy valóban a Bethlen Gábor Kollégiumnak köszönhetem, hogy eljutottam oda, ahol most vagyok.

Köszönöm az iskolának, tanároknak, nevelőknek, hogy támogattak és bátorítottak minden egyes percben. Öröm volt abban a környezetben lenni.

 

9. Nagy Andrea Beatrix

 • a Máltai Szeretetszolgálat Nagyenyedi Fiókjának jutalomdíja

Örömmel töltött el, amikor értesítettek, hogy a Máltai Szeretetszolgálat Fiókjának jutalomdíjában részesülhettem. Nagyon nagy segítség számomra ebben az időszakban.

Mivel a pedagógiai szakon nagyon sok tevékenységet tartunk úgy óvódában, mint iskolában, mindig arra törekszünk, hogy a szemléltetőanyagaink minél érdekesebbek, színesebbek, ötletesebbek legyenek. Ennek érdekében nagyon sok kellékek kell vásároljunk és nagyon sokat kell nyomtassunk, ezeket kisebb-nagyobb pénzösszegek kísérik.

Emellett az érettségire készülve, mindent elkövetek, hogy több tudást, ismeretet szerezzek és bizony ennek is ára van. Minden érettségi tantárgyból igyekeztem beszerezni segédanyagokat, könyveket, munkafüzeteket és minden olyan anyagot, mely segítségemre lehet. Ezeket a jutalomdíj segítségével tudtam megvásárolni és beszerezni, különben nem engedhetném meg magamnak.

Hálás vagyok a kollégiumnak és minden alkalmazottjának, legfőképp tanárainak, hogy segítettek eddig eljutni és köszönöm mindenkinek a támogatást.

 

 

10. Tamás Ágota

 • az RMDSZ Fehér megyei szervezetének jutalomdíja, a Fordított Patkó színjátszókör jutalomdíja

A díjak, amelyekben részesültem, úgy anyagi mint lelki támogatást nyújtottak, hiszen azt bizonyitják, hogy a szorgalmassságom és a munkám nem volt hiábavaló. Számomra ez azt üzeni, hogy mindig  meg kell tenni amit lehet és nem szabad feladni. Ugyanakkor büszkeséget keltett a családom körében és arra buzdít, hogy  továbbra is őrizzem meg a szorgalmasságom.

A Kollégium úgy tanulás, mint élet szempontjából is felkészitett a felnőtt életre, mivel olyan helyzetekbe kerültem, melyek eredményeként felelősebbé váltam. Szerencsém volt egy olyan társaságnak tagja lenni, amely szebbé tette diáknapjaimat és melynek köszönhetően csak szép emlékek kötnek a Kollégiumhoz. A számos tevékenység és esemény egy családot kovácsolt össze, amely mindig szívesen kisegített, melletted állt és támogatott.

Végezetül csak annyit jegyeznék meg, hogy jó a Bethlen Gábor Kollégium diákjának lenni és jó ennek a közösségnek tagja lenni.

 

 

 

11. Vass Aletta Angéla

 • az RMPSZ Fehér Megyei Szervezetének jutalomdíja, a Collegium Gabrielense régizene és táncegyüttes jutalomdíja, a Fordított Patkó színjátszókör jutalomdíja

A Bethlen Gábor Kollégiumban lezajlott líceumi éveim alatt próbáltam minél több rendezvénynek, csoportnak, künönböző társaságnak a tagja lenni, hiszen ezek árán rengeteg tapasztalatot, barátot szerezhet magának az ember, amit elraktározhat a kis tarisznyájába.

Tagja voltam a Collegium Gabrielense régizene és táncegyüttes csapatának, valamint a kollégium Fordított Patkó színjátszócsoportjának is. Ezeken kívül bekapcsolódtam a diáktanácsba, olvasókörre jártam, vallásversenyen vettem részt. Ballagáskor, jutalomdíjakban részesültem többek között az RMPSZ (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége) Fehér megyei szervezete által is. Hálás vagyok mindezekért, hiszen olyan emlékek birtokába kerültem, amelyeket talán sohasem fogok elfelejteni. Ezek által nagyon jól lehet fejlődni úgy szakmai téren, mint szociális téren is.  Jelenleg elsőéves hallgató vagyok a Babes-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudomány karán, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika szakon, ahol előnyömre bizonyosult az Óvó-Tanítóképző szak valamint az RMPSZ által nyújtott díj is.

Rengeteg lehetőséget nyújt a kollégium, hogy olyan területeken fejlődjünk, melyek közel állnak hozzánk. Szerettem ott lenni, részese lenni a kollégium hagyományainak, egy nagy családban felnőni.

 

12. Virág Thekla-Mária

 • a Máltai Szeretetszolgálat Nagyenyedi Fiókjának jutalomdíja

Nevem Virág Thekla-Mária és 2019 június 1-én ballagtam el a Bethlen Gábor Kollégiumban. Ez a nap számomra egy új kaput nyitott a céljaim és álmaim fele. Elmondhatom, hogy ez a négy év nagyon hamar elrepült, hiszen nagyon sok élményben részesülhettem, tapasztalatokat szerezhettem és legfőképpen barátokat. Emellett az intézmény biztosított a diákok számára iskolán kívüli tevékenységeket, amelyekre nyugodtan lehetett csatlakozni. Éretlen kis fiatal lányként mindent ki szerettem volna próbálni, és így is tettem. De végül a Máltai Szeretetszolgálat rabolta el az én kicsi szívemet, ahol önkéntes lehettem. Volt alakalmunk ünnepeken szerepelni és láthattuk, hogy az idősebb nénik mennyire örültek nekünk. Szerintem semmi sem fontosabb annál, hogy másoknak örömet tudj szerezni. Számos rendezvényen segítettünk be a 4 év alatt, ezért a ballagási ünnepségen a Máltai szeretetszolgálat Nagyenyedi Fiókjának jutalomdíjában részesültem.

Fent megemlítettem, hogy számomra egy új kapu nyílt meg a céljaim fele, nos így is lett. Sikeresen leérettségiztem és beiratkoztam Marosvásárhelyen a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Óvodai és Elemi Oktatás Pedagógia szakára. Tehát, a kapott támogatást a felvételi díjra használtam fel.

Végül, de nem utolsó sorban, hálás köszönettel tartozom a Bethlen Gábor Kollégiumnak, a tanároknak, a nevelőknek, hogy bátorítottak minden perben, mellettem voltak és segítettek, hogy ezt az utat meg tudjam tenni. Isten fizesse.

Befejezésképpen, Joseph Campbell szavait idézném: „Ha lépésről lépésre látjuk magunk előtt az utat, amelyet meg kell tennünk, biztosak lehetünk benne, hogy ez nem a mi utunk. A saját utunkat mi alakítjuk minden megtett lepésünkkel. Ettől a miénk.”

© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.