2021-es évfolyam

  1. Oniga Kriszta
  • Dr. Hangody László díj, Sepsi Noémi Zsuzsanna díj, Simon László díj

 

Oniga Kriszta vagyok, a Bethlen Gábor Kollégium volt diákja. 2021-ben ballagtam és jelenleg a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Informatika szakán tanulok.Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a tavalyi ballagási  ünnepségen több díjban is részesülhettem.

A kollégiumban töltött négy év számos kihívást helyezett elém, amelyekből rengeteg élményt és tapasztalatot meríthettem.Különböző versenyeken vettem részt, amelyeken iskolánkat büszkén képviseltem.

A díjak, amelyekben részesültem nem csak anyagi, hanem lelki támogatást is jelentettek számomra. Mindez motivált a tanulásban, ugyanakkor megerősítette bennem azt, hogy az iskola igenis értékeli a munkámat, így az erőfeszítések nem voltak hiábavalóak.

A Bethlen Gábor Kollégium rengeteg lehetőséget kínál azok számára, akik nyitottak a különböző, új információk befogadására, mindemellett támogatást nyújt azoknak, akik szívesen merülnek el a tudományok, ismeretek világában.

Boldogan mondhatom el, hogy számomra a kollégium nyújtotta a legszebb diákéveket. Hálás vagyok az itt átélt tapasztalatokért, a sok szép emlékért és nem utolsó sorban az itt szerzett tudásért!

 

2. Székely Mónika

  • Bethlen Gábor Alapítvány díja

„Vedd észre, hogy a gyermeket nem lehet kényszerre tanítani. A puszta léted, a viselkedésed az, ami formálja. Éreztesd meg vele, mi helyes mi nem. Ebből tanulja meg, mi a JÓ és mi NEM. Támogasd és tégy meg mindent azért, hogyha felnő, ELÉGEDETT és BOLDOG legyen”-J.Wagele-

Székely Mónika-Imola vagyok a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégium volt diákja. Tavaly ballagtam és jelenleg a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok karán vagyok, ahol Gyógypedagógia szakon folytattam a tanulmányaim.

Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a 2021-es tanévben Bethlen Gábor Alapítvány díjban részesültem. Számomra ez a díj nagy alapot jelentett a továbbtanulásomhoz és ugyanakkor motivált is, hogy megmaradjak ugyan olyan lelkesnek, mint a Bethlen Gábor Kollégiumi éveim alatt. Örömmel töltött el, hogy egy olyan díjban részesülhettem, ami közösségi tevékenységemre irányult, ezáltal megerősítve bennem, azt, hogy igenis jó volt az, amit az iskoláért, az osztályért tettem a 4 évem során. Felemelő érzés a Bethlen Gábor Kollégium védő szárnyai alatt felnőni, ami számos lehetőséget adott, megtanított szárnyalni és minél magasabbra repülni egy cél érdekében. Megtapasztalhattam azt, hogy soha nem vagyok egyedül, mindig lesz, aki mellém áll kézen fog és elvezet, viszont emellett azt is, hogy tudni kell egyedül is szárnyalni, miután elhagyom a jól megszokott fészket, de soha ne feledjem el azt, hogy kik nyújtottak kezdő szárnyakat és odaadó munkát, mindazért, hogy én magasabbra repülhessek.

Hálás vagyok a tanáraimnak, az osztályfőnökömnek, a kollégium óvónőinek és tanítóinak és az igazgatónőnek, akik odaadó munkájukkal és figyelmességükkel nagy szerepet játszottak a fejlődésemben és abban, hogy végül az az ember lehessek, aki ma vagyok és ott tarthassak, ahol ma.

És végül sok szerencsét és kitartást kívánok minden diáknak, mindennek meglesz a gyümölcse. Élvezzétek diákéveitek minden egyes percét, hiszen egyszer csak azon kapod magad, hogy lejárt és nincs visszaút. Hajrá B.G.K!

 

 

3. Kónya Virág

  • Molnár Árpád díj, Bajusz Pál díj, Stefanovszky András Felsőfokú Tanulmányi ösztöndíj

2021-ben végeztem a Bethlen Gábor Kollégium óvó-tanítóképző szakán. Óvodától kezdve 16 éven keresztül tanultam az iskola falai között, úgyhogy az életem jelentős része hozzá fűződik. Jelenleg elsőéves egyetemista vagyok a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia szakán.

Sok tevékenységen és programon vettem részt az évek alatt, cserkészkedtem, néptáncoltam, kórusban énekeltem, színjátszó csoportba és versenyekre jártam, amiknek köszönhetően rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtam az évek során. Iskolás éveim alatt legjobban a zene és a magyar nyelv területeit szerettem. Hálás vagyok a tanáraimnak, akik odafigyeltek rám és segítettek elérni a céljaimat.

A ballagásunkon megtiszteltetés volt átvenni a különdíjakat, amelyeket az iskola, az alapítvány és magánszemélyek biztosítottak. Ezek bennem megerősítést keltettek, a következő generációknak pedig példát mutatnak, hogy van értelme tevékenykedni, tanulni, feláldozni az időnket bizonyos célok érdekében. Köszönettel tartozok minden támogatónak, aki ösztöndíjával hozzájárult az tanulmányaimhoz, egyetemi éveim megkönnyítéséhez, terveim megvalósításához.

 

 

 

4. Kis Enikő Aranka

  • Bethlen Gábor Alapítvány díja

A Bethlen Gábor Kollégiumban töltött éveim életem eddigi legmeghatározobb időszaka volt.

Olyan kapcsolatokra tettem szert, amelyek nagy mértékben meghatározták az itt eltöltött nyolc évemet. Örülök, hogy aktív tagja lehettem egy csodás közösségnek, és megtapasztalhattam, milyen érzés egy nagy csapathoz tartozni, ahol mindig segítőkész emberekkel voltam körülvéve, akik segítenek kibontakozni és céljaim elérésében.

Tanulmányi szempontból, a kollégium rengeteg lehetőséget ad kiteljesedni és kipróbálni magunkat nem mindennapi helyzetekben. A 2021-es ballagáson Bethlen Gábor Alapítvány díjban részesültem, ami bebizonyította számomra, hogy a kitartó és lelkes munkának meglátszik az eredménye. A díj anyagi alapot jelentett a továbbtanulásomhoz, de annál még fontosabb volt az eszmei érték, amit így kaptam.

Minden támogatás egyre erősebbé tett és megtanított arra, hogy mindent el lehet érni, ha igazán akarjuk és teszünk azért, hogy így legyen.

 

 

 

5. Polgár Réka

  • Út a Michelin csillag felé szakösztöndíj, Bethlen Gábor Alapítvány díja

Polgár Réka vagyok, 2021-ben végeztem a Bethlen Gábor Kollégiumban.

Sok kedves emlékkel, tapasztalattal és biztatással volt tele a ballagó tarisznyám.

A kedves tanáraim, diáktársaim bíztató szavai segítettek előre jutni. A tanulmányaim során Út a Michelin Csillag felé szakösztöndíjban és Bethlen Gábor Alapítvány díjban részesültem.

Ezúton is szeretném kifejezni köszönetem, mivel ezen jutalmak önbizalommal töltöttek el. Megéri tanulni és megéri aktívan részt venni a Kollégium társadalmi életében. Mindaz, amit három év alatt szereztem segített azzá válnom, ki most vagyok. Az ott szerzett elismerés segített abban, hogy tovább folytassam a tanulmányaimat és tudjam, hogy jó úton haladok.

 

 

6. Bitai-Bolykó Blanka

Vita Zsigmond díj

Az én nevem Bitai-Bolykó Blanka, óvó-tanítóképző osztályt végeztem. 2021-ben, ballagásunk napján Vita Zsigmond díjban részesültem, ezt a díjat annak a ballagó diáknak adják át minden évben, aki a magyar irodalom területén jeleskedik.  Meglepett, mikor a nevemet hallottam, ám mikor kiderült, hogy hogyan érdemeltem ki ezt a díjat, nagy motiváció és boldogság töltötte el a szívemet. Már azelőtt eldöntöttem, hogy bölcsészettudományi karon belül szeretném tovább folytatni tanulmányaimat, ám mint minden számos diákot, engem is eltöltött a bizonytalanság. Ez az út, amit választanom kéne? Biztos jó leszek abban, amit tenni szeretnék? A díjban való részesülés olyan volt számomra, mint egy jel, hogy igenis nincs számomra jobb pályalehetőség, mint az, ami az anyanyelvem illetve más nyelvek iránti érdeklődést és tudásszomjat érinti. Hálás vagyok, hogy elmondhatom magamról, hogy Vita Zsigmond díjat nyertem és ez megpecsételte bennem azt, hogy nem lépek rossz útra, sőt, fényes jövő vár rám. Ez a támogatás bíztatott engem, hogy ne adjam fel és kövessem az álmaimat, mert az erőfeszítésnek mindig van gyümölcse.

 

© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.