Projekt beszámoló – meghívásos pályázat 2019

Home / Projekt beszámoló – meghívásos pályázat 2019

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium jelentős újításon esett túl az elmúlt évek folyamán. Ezekhez a felújítási munkálatokhoz, beruházásokhoz nagyrészt a Bethlen Gábor Alapítvány is hozzájárult, mint a kollégium háttérintézménye, pályázatai által.

Kiemelten fontos szerepet játszott a 2019-ben, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez beküldött meghívásos pályázat, ami segítségével három nagy területen sikerült hozzájárulni a kollégium működéséhez, fejlesztéséhez.

Legelőször megemlítendő az internethálózat beszerelése és kibővítése úgy a kollégiumban, mint az ehhez tartozó bentlakásban is. Erre a korszerűsítő lépésre nagy szükség volt, hiszen így lehetett olyan oktatási eszközöket használatba venni, amikkel tanintézményünk már rendelkezett. Ugyanakkor mindez hatékonyan hozzájárul az olyan oktatói, tanulási, vagy akár kutatási folyamatokhoz is, amelyekhez manapság már elengedhetetlen az internethez való hozzáférés.

A tárgyalt pályázat második szegmensét a kollégium dísztermi kivilágításának az újratervezése és felszerelése képezte. Ez olyan szempontból fontos, hogy a díszterem egy olyan közösségi tere a Bethlen Gábor Kollégiumnak, ahol különböző rendezvényeket, színházi darabok előadását tekinthetik meg az érdeklődők. Mi több, egy korszerű fénytechnikai felszerelés egyértelműen hozzájárul a színházi produkciók szintjének emelkedéséhez is.

A harmadik szegmens, amihez a nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány hozzájárult a már említett pályázat révén a kollégium fejlesztéséhez nem más, mint a közüzemi díjakhoz való hozzájárulás, pontosabban a támogatásból a kollégium bentlakásának a gázszámláját sikerült kifizetni egy téli hónapra.

Összegezve, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett pályázat hatalmas előrelépést biztosított a Bethlen Gábor Kollégium teljes diákságának, pedagógusainak, a nagyenyedi magyarságnak és a környékbeli közösségnek is.

 

Erdélyi Református Egyházkerület
Erdélyi Református Egyházkerület
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Budapest
Budapest
Communitas Alapítvány
Communitas Alapítvány
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány