Működési igazolás

Home / Alapítványunk / Alapító okirat / Működési igazolás


ROMÁNIA

NAGYENYEDI BÍRÓSÁG

FEHÉR MEGYE

ÜGYIRAT SZÁMA: 2638/175/2016

IGAZOLVÁNY

Jelen bizonylat által igazoljuk, hogy a Fehér megyei Törvényszék egyesületekre és alapítványokra vonatkozó regiszterében a 14/2000.03.15-ös pozíció alatt bejegyeztetett a BETHLEN GÁBOR ALAPÍTVÁNY. A bejegyzés a Fehér megyei Törvényszék 245/2000 számú végzés alapján történt a 2639/1999-es számú ügyiratra vonatkozóan.

A Fehér megyei Törvényszék egyesületekre és alapítványokra vonatkozó regiszterében szereplő bejegyzéseknek megfelelően a BETHLEN GÁBOR ALAPÍTVÁNY székhelye: Nagyenyed, Bethlen Gábor u. 1, Fehér megye, meghatározatlan időre jött létre, 5.000.000 lei alaptőkével rendelkezik, és fő célja a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban zajló oktató-nevelő munka támogatása, valamint a tehetsége diákok, tanárok segítése, célkitűzései: ösztöndíjak létrehozása a tehetséges és a szociális hátránnyal rendelkező diákok számára; a kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók díjazása; a diákok irodalmi tevékenységeinek támogatása; tankönyvek, monográfiák kiadása, diáktudományos konferenciák szervezése; kulturális és sporttevékenységek támogatása; az iskolai színjátszás támogatása; a kitűnő eredményeket, sikereket elért pedagógusok díjazása 5 évenként; Bethlen-díj létrehozása és átadása a nyugdíjba vonuló pedagógusok számára; az iskola felújítási és karbantartási munkálatainak anyagi támogatása;

Továbbá a Fehér megyei Törvényszék egyesületekre és alapítványokra vonatkozó regiszterében található bejegyzés szerint a Vezetőtanács összetétele a következő: Szocs Ildiko – elnök, Simon Ioan – alelnök, Demény Paraschiva – titkár, Palfi Iuliu – pénztáros, Erdohati Katalin Gabriela – tag, Jozsa Nicolae – tag, Krizbai Eugen – tag, Dvoracsek Augustin – tag.

A 4/2007.04.06. számú végzés, melyet kibocsátott a Nagyenyedi Bíróság a 1127/175/2007 számú ügyirat alapján, módosult a statutum, a 6/2007.03.22 számú Gherman Valeria magánügyvédi kabinet által tanúsítva a mellékelt függeléknek megfelelően.

Továbbá a 264/216 számú végzés, melyet kibocsátott a Nagyenyedi Bíróság a 2638/175/2016 számú ügyirat alapján, melynek tárgya a jogi személyek alapító iratainak módosítása, valamint a Nagyenyedi Bíróság alapítványokra és egyesületekre vonatkozó regiszterében már létező bejegyzésekhez képest a következő módosításokat eszközölték a Vezetőtanács 1/18.07.2016 számú határozata valamint az Alapítótagok 1/18.07.2016 számú határozata alapján:

 1. Aktualizálták az alapítótagokra vonatkozó azonosító adatokat;
 2. Kiegészítették az Alapítvány célkitűzáseit a következőkkel:
 • A magyar nyelvű oktatás támogatása;
 • Az oktatási folyamat zavartalan működéséhez szükséges feltételek megteremtése és támogatása, beleértve: tantermek, könyvtár, étkezde, bentlakás, tornacsarnok, sportpályák;
 • Baráti kapcsolatok ápolása más nemzetiségek és népek között;
 • Interetnikus és interkulturális rendezvények szervezése;
 • Multikulturális hagyományőrző rendezvények szervezése egymás hagyományainak megismerése céljából;
 • Kapcsolatok létrehozása és ápolása más alapítványokkal, egyesületekkel, jogi és fizikai személyekkel, hazai és határon túli intézményekkel.
 1. Határoztak arról, hogy az Igazgatótanács elnevezést cseréljék át Vezetőtanácsra, a 26/2000 számú Kormányrendeletnek megfelelően
 2. Határoztak arról, hogy a Vezetőtanács 8 tagú legyen, egy elnök, egy alelnök, egy titkár, egy pénztáros és négy tag.
 3. Határoztak arról, hogy az Alapítvány ellenőrző szerve a cenzor
 4. Módosították, kiegészítették és összhangba helyezték a statutum előírásait a 26/2000 számú egyesületekre és alapítványokra vonatkozó Kormányrendelet rendelkezéseivel.

Továbbá kijelölték a Vezetőtanács összetételét, a következőképpen:

 1. Elnök: SZOCS Ildico;
 2. Alelnök: SIMON Ioan;
 3. Titkár: SZILAGYI Aurora;
 4. Pénztáros: GABOR Elena Ela
 5. Tag: JOZSA Nicolae;
 6. Tag: KRIZBAI Eugen
 7. Tag: DVORACSEK Augustin
 8. Tag: TURZAI Melania

Kijelölték az Alapítvány cenzorát SZABO Elisabeta személyében.

 1. Módosították, kiegészítették és egyeztették a statutum előírásait a 26/2000 számú egyesületekre és alapítványokra vonatkozó Kormányrendelet rendelkezéseivel.

Megjegyezzük, hogy jelen igazolás kibocsátása pillanatában az Alapítvány nem volt törölve az alapítványok és egyesületek regiszteréből, és nem áll feloszlatás vagy felszámolás alatt.

Jelen igazolványt Szilagyi Aurora kérésére bocsátottuk ki 2017.01.16-án.

ÍRNOK, COSTAN CAMELIA                                 Aláírás, pecsét

Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Budapest
Budapest
Communitas Alapítvány
Communitas Alapítvány