Céljaink

Home / Alapítványunk / Céljaink

Az Alapítvány célja a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium oktató – nevelő munkájának,  a tehetséges diákok és tanárok támogatása.

A cél elérése érdekében az Alapítvány az alábbi célkitűzéseket tartja szem előtt:

 • Ösztöndíjak létrehozása a tehetséges és a szociális hátránnyal rendelkező diákok számára.
 • A kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók díjazása.
 • A diákok irodalmi tevékenységeinek támogatása.
 • Tankönyvek, monográfiák kiadása, diáktudományos konferenciák szervezése.
 • Kultúrális és sporttevékenységek támogatása.
 • Az iskolai színjátszás támogatása.
 • A kitűnő eredményeket, sikereket elért pedagógusok díjazása őt évenként.
 • Bethlen-díj létrehozása és átadása a nyugdíjba vonuló pedagógusok számára.
 • Az iskola felújítási és karbantartási munkálatainak anyagi támogatása.
 • Rendezvények szervezése a tanulóifjúság számára.
 • A magyar nyelvű oktatás támogatása.
 • Az oktatási feladat zavartalan működéséhez szükséges feltételek megteremtése és támogatása, beleértve: tantermek, könyvtár, étkezde, bentlakás, tornacsarnok, sportpályák.
 • Baráti kapcsolatok ápolása más nemzetiségek és népek között.
 • Interetnikus és interkultúrális rendezvények szervezése.
 • Multikultúrális hagyományőrző rendezvények szervezése egymás hagyományainak megismerése céljából.
 • Kapcsolatok létrehozása és ápolása más alapítványokkal, egyesületekkel, jogi és fizikai személyekkel, hazai és határon túli intézményekkel.
Erdélyi Református Egyházkerület
Erdélyi Református Egyházkerület
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Budapest
Budapest
Communitas Alapítvány
Communitas Alapítvány
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány