Céljaink

Az Alapítvány célja a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium oktató – nevelő munkájának,  a tehetséges diákok és tanárok támogatása.

A cél elérése érdekében az Alapítvány az alábbi célkitűzéseket tartja szem előtt:

 • Ösztöndíjak létrehozása a tehetséges és a szociális hátránnyal rendelkező diákok számára.
 • A kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók díjazása.
 • A diákok irodalmi tevékenységeinek támogatása.
 • Tankönyvek, monográfiák kiadása, diáktudományos konferenciák szervezése.
 • Kultúrális és sporttevékenységek támogatása.
 • Az iskolai színjátszás támogatása.
 • A kitűnő eredményeket, sikereket elért pedagógusok díjazása őt évenként.
 • Bethlen-díj létrehozása és átadása a nyugdíjba vonuló pedagógusok számára.
 • Az iskola felújítási és karbantartási munkálatainak anyagi támogatása.
 • Rendezvények szervezése a tanulóifjúság számára.
 • A magyar nyelvű oktatás támogatása.
 • Az oktatási feladat zavartalan működéséhez szükséges feltételek megteremtése és támogatása, beleértve: tantermek, könyvtár, étkezde, bentlakás, tornacsarnok, sportpályák.
 • Baráti kapcsolatok ápolása más nemzetiségek és népek között.
 • Interetnikus és interkultúrális rendezvények szervezése.
 • Multikultúrális hagyományőrző rendezvények szervezése egymás hagyományainak megismerése céljából.
 • Kapcsolatok létrehozása és ápolása más alapítványokkal, egyesületekkel, jogi és fizikai személyekkel, hazai és határon túli intézményekkel.
© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.