Pályázatokból megvalósított fejlesztések

Alapítványunk céljaival összhangban ezen a felületen olyan projektekkel, újításokkal, beruházásokkal kapcsolatos híreket olvashat, amelyek pályázati összegek lehívása során valósulhattak meg. Ezeknek célja a Bethlen Gábor Kollégium, a bentlakás, az osztálytermek, a tankonyha fejlesztése, felszerelése és az alapítvány tehetségműhelyeinek támogatása.

A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL – A BGA.ZRT ÁLTAL KIÍRT NYERTES PÁLYÁZATAINK

 

1.MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT – 2019

A támogatásból sor került az internethálózat beszerelésére és kibővítésére úgy a kollégiumban, mint az ehhez tartozó bentlakásban is.  Továbbá, sor került a kollégium dísztermi kivilágításának az újratervezésére és felszerelésére  is.  Szintén a támogatás terhére sikerült elszámolni a kollégium egy havi gázszámláját, ami a téli hónapokban nagy segítséget jelent, tehát sikerült a közüzemi díjak csökkentéséhez is hozzájárulni. Bővebben

 

 

2.KÖZPONTI PÁLYÁZAT – 2019

Az lapítványunk által működtetett Fordított Patkó színjátszókör működését támogattuk jelen pályázatból. Kifizetésre került az előadás rendezőjének tiszteletdíja, emellett kellékek, díszletelemek, jelmezek kerültek megvásárlásra. Sikerült reklámköltségeket is fedezni ebből a támogatásból, plakátok és egyéb nyomdaköltségek kerültek kifizetésre. Bővebben

 

 

 

3.EGYEDI KÉRELEM – 2020

A Bethlen Gábor Alapítvány tulajdonában levő egy szobás tanári lakás felújítására került sor. A villanyhálózat, a vízrendszer, a fűtésrendszer és a csatornahálózat is javításra került. A felújított és korszerűsített lakásra nagy szükségünk van, mert a Bethlen Gábor Kollégiumban több olyan tanár dolgozik, akik nem nagyenyedi származásúak és a pályakezdést segítendő, szolgálati lakást biztosíthatunk számukra. Bővebben

 

 

4.MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT – 2020

A pályázat legnagyobb fejlesztése a kollégium bentlakását célozta meg.  A bentlakás tübb szegmense került berendezésre a még hiányzó bútorzatokkal, háztartási gépekkel és technikai eszközökkel. Továbbá, az étkezde is bővült mosogatógéppel, hűtőszekrénnyel és figyelve a higiéniára kicserélésre kerültek a csészék és az étkezési tálcák. Mindezek mellett sikerült a kollégiumot támogatni a közüsemi díjak kifizetésében, ami nagy terhet jelent különösen a téli hónapokban, valamint az alapítvány könyvelőjének éves megbízási díját is törleszteni tudtuk, ami az alapítványunk számára fenntarthatóság szempontjából nagyon fontos volt. Bővebben

 

 

 

5. NEMZETI ÚJRAKEZDÉS I. – 2021

A pályázatból nyert támogatás egy részét az alapítványunk működési költségeinek csökkentésére fordítottuk, pontosabban az alkalmazott irodavezető bruttó díjának kifizetésére. A támogatás másik részét pedig eszközbeszerzésre fordítottuk,  sikerült részlegesen kifizetni az új óvodában levő konyhabútort. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a kollégium nem csak külsőleg, hanem belsőleg is új környezetben várja a gyerekeket, pedagógusokat. Bővebben

 

6. NEMZETI ÚJRAKEZDÉS I. – 2022

A program keretében az oktatási célú tevékenységeink támogatására pályáztunk, ezen belül pedig a szervezetünk működtetési célú kiadásaira.  Következésképpen a támogatást az alapítvány, az az Bethlen Gábor Kollégium háttérintézménye működési költségeire fordítottuk, pontosabban az alkalmazott irodavezető bruttó díjazására és a szolgáltatási szerződéses jogviszonyban levő könyvelő díjazására, ezzel is csökkentve az alapítvány kiadási terheit, ami nagy jelentőséggel bír fenntarthatóság szempontjából. Bővebben

 

 

7. EGYEDI KÉRELEM – 2021

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága ezúttal nagy mértékben járul hozzá ahhoz, hogy korszerű, jó minőségű pályákat használhassanak a diákok. Jelen támogatásból sor került a focipálya gyepszőnyegesítésére és a multifunkcionális pálya gumírozott burkolattal való ellátására. A pályára labdajátékokra alkalmas gumírozott réteg kerül, mely egy  alaprétegre öntött több színből álló elkészített őröltgumi burkolatot jelent. A tervek szerint 3 pálya kerül ráfestésre kézilabda, kosárlabda és tenisz pálya. Bővebben

 

 

8. MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT – 2021

 

Alapítványunk már több éve foglalkozik a kollégium beltéri berendezésével de tekintettel az épület nagyságára, még mindig vannak olyan terek ahol szükség van az újításra.  Ezúttal sor került a tanári szobában levő bútorzatok – asztalok, szekrények – kicserélésére, így a tanárok korszerű és hangulatos teremben pihenhetnek meg a tanórák között. Továbbá, az elemi osztályokban is hiányzó elemek voltak a szekrények és a fogasok, így minden osztályterem bővült két szekrénnyel és két fogassal. Sor került egy fiókos asztal és egy íróasztal beszerzésére is amelyek a tanítónők számára készültek.

A támogatás által sor került az egyik tanári lakás felszerelésére is, konyhabűtorral és hálószobai kiegészítővel.Célja lakhatási lehetőséget biztosítani a szakképzett tanárok számára, akik távolról érkeznek Nagyenyedre, növelve a kollégiumban zajló oktatás minőségét.

Mindezek mellet sikerült hozzájárulni a kollégium közüzemi díjainak csökkentéséhez valamint az alapítványunk könyvelőjének éves díját is finanszírozni tudtuk jelen pályázatból.

Összességében, a projekt által alapítványunk hozzájárulhatott ismételten a kollégiumban zajló minőségi oktató-nevelő munka támogatásához, ugyanakkor önfenntartó civil szervezetként sikerült az állandó kiadásokat is csökkentenünk a 2021-es évre. Bővebben

9. NEMZETI ÚJRAKEZDÉS II. – 2022

A Nemzeti Újrakezdés Program kulturális célú programjainak és rendezvényeinek támogatását helyeztük előtérbe, ugyanis a Collegium Gabrielense reneszánsz táncegyüttes működtetésére, illetve kulturális rendezvény megvalósításának támogatására használtuk fel a megítélt támogatási összeget. A Bethlen Gábor Kollégium 400. éves jubileumi ünnepségét tettük színesebbé, meginvitálva a résztvevőket egy igazi időutazásra. Bővebben

10. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP 2022

A Bethlen Gábor Alapítvány a 2022-es évben, a Nemzeti Együttműködési Alap, Új nemzedékek jövőjéért kollégiuma által meghirdetett pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be, mely következtében 150.000 Ft értékű egyszerűsített támogatásban részesült. Bővebben

 

11. MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT – 2023

Bethlen Gábor Kollégium orvosi rendelőinek felszerelése a szükséges bútorzattal és vizsgáló eszközökkel. A hivatalos előírásoknak eleget téve, azon eszközök kerültek beszerzésre, melyekkel rendelkeznie kell egy iskolai/bölcsődei rendelőnek. Nagyon hasznos megvalósításnak bizonyult, hiszen biztonságot nyújt úgy a szülőknek, mint a diákoknak, hogy bármilyen egészségügyi probléma esetén az iskola területén is fordulhatnak az egészségügyben dolgozó személyekhez, akik ellátják, útba igazítják. Bővebben

 

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA MEGBÍZÁSÁBÓL AZ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÁLTAL KIÍRT NYERTES PÁLYÁZATOK

 

1.CSOÓRI SÁNDOR PROGRAM – 2020

Az alapítvány egyik tehetségműhelyének a Fügevirág néptánccsoportnak támogatására került sor. Bár a programok a járványhelyzet miatt átszervezett formában valósulhattak meg a 2020-21-es tanév második félévében, közösségépítő és hagyományőrző tevékenységeket hagyhatunk magunk mögött. A támogatásnak köszönhetően a kollégium diákjai hivatásos néptáncoktatóktól sajátíthatták el a lépéseket, heti rendszerességgel kalotaszegi tánclépéseket tanulhattak.  A tervezett kiszállások nem valósulhattak meg, ezért az óvintézkedéseket betartva sor került egy néptánctábor megszervezésére a kollégiumban. A tábor tematikája Kalotaszeg volt, morális értékkel bíró eseményeken vehettek részt a diákok.  A Bethlen Gábor Kollégium célja az, hogy morális értékeket adhasson át a diákoknak, amelyeket magukkal vihetnek a kollégium falait elhagyva is. Bővebben

 

2.CSOÓRI SÁNDOR PROGRAM – 2021

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Csoóri Sándor Program keretén belül, a Bethlen Gábor Alapítvány nyertes pályázatban részesült, mely támogatás célja a népi kultúra közösségteremtő műfajainak a támogatása.  A pályázati támogatás által sor került a hivatásos néptáncoktatók tiszteletdíjának kifizetésére, a ruhatár bővítésére és technikai eszköz beszerzésére, mely szükséges a próbák és fellépések során a háttézene biztosítása céljából. Bővebben

 

3. CSOÓRI SÁNDOR PROGRAM – 2022

Alapítványunk 1 000 000 Forint értékű támogatásban részesült, melyet a Fügevirág Néptánccsoport működtetésére használtunk. Ebből az összegből sor kerül az oktatói díjak kifizetésére, a legények népviseleti ruhatárának bővítésére, valamint promociós kisfilm elkészítésére. Bővebben

4. VALLÁSI KÖNNYŰZENE TÁMOGATÁS – 2021

A program célja a vallásos könnyűzenei kultúra magasabb szintre emelése, társadalmi ismertetése, a hit erősítése.

A pályázati támogatás által szeretnénk a hagyománnyal rendelkező ifjúsági zenekar tevékenységét  újra fellendíteni, magasabb szintre emelni, ennek pedig elengedhetetlen része a hangszerek biztosítása. Bővebben

 

A MINISZTERELNÖKSÉG CSALÁDOKÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK TÁMOGATÁSKEZELŐ ÁLTAL KIÍRT NYERTES PÁLYÁZATOK

 

1.NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM – A FORDÍTOTT PATKÓ SZÍNJÁTSZÓCSOPORT TÁMOGATÁSA 2021

Az alapítvány egyik tehetségműhelye, a már 4 éves hagyománnyal rendelkező Fordított Patkó színjátszókör működését támogatjuk jelen pályázat által. A szakmai program tartalma újabb színdarabok betanulására épül, szakképzett rendező közreműködése által. A szinis foglalkozások során a diákok saját önismereti útjukon vehetnek részt. A támogatás által a megvalósítandó szakmai céljaink közé tartozik, olyan nevelési programok biztosítása a diákok számára, mely során a használt módszerek által kritikai gondolkodásra, jó összpontosításra, önbizalomra tehetnek szert. Ennek érdekében a támogatás által  a csapat tagjai részt vehetnek az Eszik vagy Isszák? színházi nevelési programban, valamint megtekinthetik a Váróterem Projekt előadásait.  Mindezek mellett, az igazán elérni kívánt cél maga a létrejövő előadás. Bővebben

 

2. NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM – A FORDÍTOTT PATKÓ SZÍNJÁTSZÓCSOPORT TÁMOGATÁSA 2022

A szakmai program tartalma újabb színdarab betanulására épült, szakképzett rendező közreműködése által. A támogatás által a megvalósítandó szakmai céljaink közé tartozik, olyan nevelési program biztosítása a diákok számára, mely során a használt módszerek által jó összpontosításra, önbizalomra tehetnek szert. Mindezek mellett, az igazán elérni kívánt cél maga a létrejövő előadás. Bővebben

 

A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIÍRT NYERTES PÁLYÁZATAINK

 

1. A BGK 400. ÉVES JUBILEUMI ÜNNEPSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA – EGYEDI TÁMOGATÁS 2022

 

A Bethlen Gábor Alapítvány a Bethlen Gábor Kollégium 400. éves jubileumi ünnepség megszervezésére jelentős mértékű támogatásban részesült a Communitas Alapítványtól. Az ünnepségre 2022. június 11-én került sor, nagyon színes programkínálat várta az érdeklődőket, többek között sor került az Emlékalbum bemutatására, reneszánsz foglalkozásokra, időutazásra invitálva az érdeklődőket, színvonalas emlékünnepségre majd a meghívott vendégek állófogadására a kollégium dísztermében. Bővebben

 

2. FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK TÁMOGATÁSA 2022/23 – EGYEDI TÁMOGATÁS

A Communitas Alapítványtól a 2022/23-as tanévben 10.000 Ron értékű pályázati támogatást nyertünk el, egyedi támogatás formájában mely összeget a Bethlen Gábor Alapítvány fenntartási költségeinek csökkentésére használhatunk fel. Bővebben

 

3.  MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA 2023

 

2023. március 20-23 között művelődési tevékenység megszervezésére került sor a Bethlen Gábor Kollégium vegyeskara számára. A kórus Szabó Zsombor karnagy vezénylésével, a körút során különleges műsort mutatott be több helyszínen A körútnak kettős célja volt, egyrészt művészeti esemény, hiszen csodás énekek kerültek feldolgozásra, több szólamban is felcsendülnek énekek, maradandó élményt nyújtva a közönségnek, másrészt toborzó körút, iskolánk hírét szerettük volna ezúton is messze elvinni, ide vonzani a tanulni vágyókat. Bővebben

 

4. IFJÚSÁGI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA 2023

A Bethlen Gábor Kollégiumi Diáknapok május 10-13. között kerültek megszervezésre, a kollégiumban . Öt csapat jelentkezett, minden csapatban 10 személy vehetett részt. A játékosok Sherlock Holmes témájához kellett igazodjanak, napi szinten beöltözve kampányoltak hangulatot teremtve iskolásainknak. Bővebben

© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.