A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban jelentős olyan iskolán kívüli tevékenység, tehetségműhely működik, melyek támogatásához, pályázatai által, a Bethlen Gábor Alapítvány is hozzájárul, mint a kollégium háttérintézménye.

Alapíványunk évek óta támogatja a Bethlen Gábor Kollégiumban működő tehetségműhelyeket. Az egyik ilyen a Fordított Patkó színjátszócsoport. Jelen pályázatból, melyet a 2019-es év folyamán a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. hirdetett meg, a színjátszókört támogattuk.

A tárgyalt pályázat segítségével alapítványunk a színjátszókör hatékony működéséhez a következőképpen járult hozzá. Elsősorban kifizetésre került a csoport rendezőjének tiszteletdíja, akivel megbízási szerződés köttetett ebből a célból. Emellett kellékeket, díszletelemeket, jelmezeket sikerült beszerezni. Végül pedig, mindezek mellett a plakátok és egyéb nyomdaköltségek támogatását is e pályázat segítségével biztosította az alapítvány.

Nagyon fontos az ilyenfajta támogatás a hasonló csoportok, alakulatok számára, mivel egyrészt a jelenlegi oktatási keret nem teszi lehetővé, hogy hivatalos órakeretben ilyen köröket tarthassunk, így a színjátszókör az alapítvány támogatására szorul, másrészt pedig a tehetségműhelyek működtetése közösségépítő, személyiségfejlesztő szereppel bír.

© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.