A 2020-as évi Egyedi támogatásból a nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány tulajdonában levő egy szobás, tanári lakás felújítását célozta meg. Az ingatlan a Bethlen Gágor Alaptvány tulajdonát képezi. A tömbház 1978-ban  épült, alapterülete 34 m2 .

A lakás korszerűsítése elengedhetetlenül szükségessé vált, mert elavult a villanyhálózat, a fűtésrendszer, a víz és csatornahálózat. Indokolt volt a nyílászárók cseréje is, mert azok is javíthatalan állapotba kerültek és ezáltal a lakás hőszigetelése sem volt megoldott. A felújított és korszerűsített lakásra nagy szükségünk van, mert a Bethlen Gábor Kollégiumban több olyan tanár dolgozik, akik nem nagyenyedi származásúak és a pályakezdést segítendő, szolgálati lakást biztosítanánk számukra. Amennyiben ezt nem tehetjük meg, a tanári állásokra szakképzetlen helyettes tanerőt kellene alkalmaznunk, ami az oktatás minőségének romlását jelentené.

Ezúton is tisztelettel köszönjük a megítélt támogatást, hiszen nagy mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a Bethlen Gábor Alapítvány biztonságos, higiénikus és korszerű körülmények között szállásoljon el olyan pályakezdő tanár-kollégát, aki a Bethlen Gábor Kollégiumban folytatja az oktatói-nevelői munkát, így nagy mértékben hozzájárulva a minőségi oktatás további támogatásához és fejlesztéséhez.

© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.