A BGK 400. éves jubileumi ünnepségének támogatása-egyedi támogatás 2022

A Bethlen Gábor Kollégium 400.éves évforduló ünnepségének támogatása

 

A Bethlen Gábor Alapítvány a Bethlen Gábor Kollégium 400. éves jubileumi ünnepség megszervezésére  jelentős mértékű támogatásban részesült a Communitas Alapítványtól. Az ünnepségre 2022. június 11-én került sor, nagyon színes programkínálat várta az érdeklődőket, többek között sor került  az Emlékalbum bemutatására, reneszánsz foglalkozásokra, időutazásra invitálva az érdeklődőket, színvonalas emlékünnepségre majd a meghívott vendégek állófogadására a kollégium dísztermében. Emellett a Fehér Megyei Magyar Napok keretében, pénteken sor került a jubileumi faültetésre a kollégium teljes diáksága, munkaközössége által. Szimbolikus jelleggel 40 díszfa került elültetésre a tornakertben és a kollégium udvarán.

Mint a kollégium háttérintézménye, a Bethlen Gábor Alapítvány a kapott támogatást teljes egészében az esemény megszervezésére, a felsorolt programok megvalósítására fordította.

A támogatás jelentős részét az Emlékalbum kiadási költségeire fordítottuk. Hatalmas segítséget jelentett ez az anyagi támogatás, mely nélkül az album nem jöhetett volna létre.

Június 11-én, délelőtt sor került az Emlékalbum bemutatására, mely összefoglalja az intézmény támogatóinak, egykori és jelenlegi vezetőinek, tanárainak és diákjainak gondolatait, személyes élettapasztalatait, amelyek a Kollégiumhoz kötik. A különböző írásokból felidézésre kerül a múlt, felcsillan a jelen és sok jövőbe mutató biztató gondolat is olvasható.

“Hogy kik ennek az albumnak a szerzői? Nyugalmazott tanárok, igazgatók, véndiákok, támogatók, akik szívükön viselték és viselik az immár 400 éves Bethlen-kollégium sorsát. Igazából egy “hidat” szerettem volna állítani a 300 éves és a 400 éves évforduló között. De itt vannak  jelenkori diákok íkis írásai is, akik reményeink, büszkeségeink és akikért, akikkel érdemes ünnepelni.” – Turzai Melánia, az emlékalbum szerkesztője, a kollégium nyugalmazott magyar nyelv és irodalom szakos tanára

Szintén a támogatásból került sor népszerűsítő anyagok beszerzésére is, reklám zászlók kerültek beszerzésre, melyek az udvarra, illetve a kollégium bejáratához kerültek elhelyezésre, ezzel is hozzájárulva az esemény színvonalas arculatához.

Az esemény szervezéséhez hozzájáruló önkéntesek számára trikók kerültek beszerzésre, ezzel is jutalmazva munkájukat, illetve a vendégek számára is könnyen felismerhetőek voltak az önkéntesek ha esetleg segítségre volt szükségük. Az alapítvány számára is beszerzésre kerültek polók, melyek a 400. éves évfordulóhoz kapcsolódó motívumokat, feliratokat ábrázoltak.

Mivel a emlékünnepségünk a Fehér Megyei Magyar Napokkal összefonódva került megszervezésre, pénteken sor került szimbolikus jelleggel 40 darab díszfa elültetésére, a kollégium tornakertjében és az udvaron. Minden osztály, illetve a tantestület, vezetőtanács, a városi tanács is részt vett a faültetési programban és vállalták a fák további gondozását is. Nagyon jó hangulatú eseménnyé alakult, közösségformáló együttlét volt. A jubileumi faültetés az elkötelezettséget, a fenntarthatóbb jövőt szimbolizálja. A facsemeték ültetése nem csak az elmúlt 400 évet, hanem az újrakezdést, a jövőbe vetett hitet is megtestesíti. A 40. díszfa beszerzésére is részlegesen a Communitas Alapítványtól kapott támogatásból került sor.

A délelőtt folyamán párhuzamosan sor került reneszánsz foglalkozásra is, a kollégium diákjai és az érdeklődők számára. Csodálatos időutazásra invitálta az érdeklődőket az Arany Griff Rend hagyományőrző egyesület. Egy olyan korból kaptunk ízelítőt, amikor Erdélyben pezsgő élet folyt, virágzott a reneszánsz, kereskedők, utazók, hadseregek masíroztak a király hadiútjain. Az egyesület programkínálata magába foglalt fegyverbemutatókat, íjászatot, dárdadobást, a reneszánsz életérzésének felvillantását, valamint korabeli kínzóeszközök bemutatását. Sor került a Bethlen Gábor Alapítvány által működtetett Collegium Gabrielense  reneszánsz táncegyüttes fellépésére is, melynek tagjai a Bethlen Gábor Kollégium diákjai. Ezen tevékenység finanszírozása is részlegesen a kapott támogatásból valósult meg.

Majd a hivatalos ünnepi megnyitót követően állófogadásra került sor a kollégium dísztermében, megvendégelve a meghívottakat, ezzel is megköszönve jelenlétüket.

Tehát, összegzésként elmondhatjuk, hogy a Bethlen Gábor Kollégium 400. éves jubileumi ünnepségének megvalósulását nagy mértékben a Communitas Alapítványnak köszönhetjük.  A színvonalas rendezvény megszervezéséhez elengedhetetlen volt a biztos anyagi forrás.

A támogatás elnyerésére a Bethlen Gábor Alapítvány nyújtott be pályázatot. Az összeg odaítélését követően, a tervezettek programok/tevékenységek megvalósítását szintén az alapítványunk végezte.

Úgy érezzük a 400. évhez méltó ünnepségre került sor, igazi örömünnep volt. Megvalósult az egyik fő célunk, hogy a lehető legtöbb véndiákot gyűjtsük össze és mindenki felidézhesse a szép emlékeket, melyek a kollégiumhoz kötik.

Az elkövetkezendő években is erős hittel építjük a Bethlen Gábor Kollégium jövőjét, lehetőséget teremtve a következő generációknak is megtapasztalni azt a morális értékrendet, melyet a kollégium nyújt minden diákjának.

Köszönjük az elkötelezett támogatást!

© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.