Fenntartási költségek támogatása 2022/23 – egyedi támogatás

A Communitas Alapítványtól a 2022/23-as tanévben 10.000 Ron értékű pályázati támogatást nyertünk el, egyedi támogatás formájában mely összeget a Bethlen Gábor Alapítvány fenntartási költségeinek csökkentésére használhatunk fel.

Mint a kollégium háttérintézménye,  tevékenységünk nagyon szerteágazó lett az évek során, hiszen a diákok anyagi, érdemi támogatásán, az anyanyelvi oktatás minőségének megőrzésén,a kulturális programok szervezésén, a támogatókkal való kapcsolattartáson túlmenően igyekszünk a kollégium épületének szépítéséhez, korszerűsítéséhez is nagy mértékben hozzájárulni, így szükségessé vált egy külön iroda létrehozása az alapítványunk működtetésére.

Ezáltal az alapítványunk székhelye valamint az alapítvány tulajdonában levő tanári lakások fenntartási költségei nagy mértékű járulékos kiadást jelent az alapítványunkra nézve.

Ezen kiadások közé sorolandó az alapítványunk telefon- és internetköltségei, melyek nélkülözhetetlenek a hatékony ügyintézéshez, lakásbiztosítások, adók, irodai fogyóeszközök. Továbbá a rezsi költség  is állandó kiadásnak minősül, ami a legnagyobb kiadási tételt jelenti, különösen téli hónapokban. Az alapítványi iroda, illetve ugyanazon épületben működő gyakorló konyha fűtésével járó kiadások, teljes mértékben az alapítványt terhelik. A gyakorló konyha nagyon gyakran használatra kerül, főként a pincér – szakácsképző szakosztályosok által, hiszen gyakorlati óráik nagy részét itt töltik. Ennek következtében a fűtést is biztosítanunk kell számukra, ami nem kis költségtételt jelent az alapítványunkra nézve.

A pályázat értelmében az említett kiadásaink egy részét elszámoltuk a Communitas Alapítványtól kapott támogatás terhére, ami nagyon jó lehetőség alapítványunknak arra, hogy a kollégiumban zajló rendezvények, események, versenyek részvételi díját támogathassa. Azon összegek, melyeket nem szükséges a működési és fenntartási költségekre fordítanunk, a kollégium diákságának javát szolgálják.

Köszönet a támogatásért a Communitas Alapítványnak mely által alapítványunk, mint önfenntartó szervezet stabilabb alapokon állhat és sikerült néhány jelentős terhelést csökkenteni.

 

© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.