Támogató: Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága

Pályázat kiírója: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Kedvezményezett neve: Bethlen Gábor Alapítvány

Projekt címe: A nagyenyedi Bethlen Gábor Szorványkollégium  támogatása és felszereltségének bővítése

A szerződött támogatás összege: 5 000 000 Ft

A projekt összköltsége: 5 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósítás kezdete: 2021. március 1.

A projekt megvalósítás befejezése: 2022. február 28.

A projekt tartalmának, az elért céloknak bemutatása:


1.
A Bethlen Gábor Kollégium berendezésének bővítése a szükséges bútorzatokkal: A projekt keretében bútorzattal bővült a Bethlen Gábor Kollégium tanári szobája. Egyéni asztalok és polcos szekrények kerültek beszerzésre. A cél a bútorzat egységesítése volt.

 

2. Bútorzat beszerzés a Bethlen Gábor Kollégium elemi osztálytermeiben. Minden osztályteremben egységes bútorok és fogasok kerültek megrendelésre.Az említett tárgyak egy osztályerem szükséges kiegészítői, a vidám színek hangulatossá tették az osztálytermeket. Itt is a célok közé tartozott a bútorzatok egységesítése. Továbbá, a pedagógusok terme fiókos tanácskozó asztallal és egy íróasztallal bővült.

 

 

3. A Bethlen Gábor Alapítvány tulajdonában levő ingatlan berendezése a szükséges bútorzattal. Célja lakhatási lehetőséget biztosítani a szakképzett tanárok számára, akik távolról érkeznek Nagyenyedre, növelve a kollégiumban zajló oktatás minőségét.

4. A Bethlen Gábor Kollégium közüzemi költségeinek kifizetéséhez való hozzájárulás. Különösen a téli hónapok gáz számláinak kifizetéséhez szükséges az alapítvány támogatása is. Mindez a kollégium és az alapítvány között létrejött együttműködési szerződés értelmében történt meg.

5. A Bethlen Gábor Alapítvánnyal megbízási szerződéses jogviszonyban álló könyvelő éves díjazásának kifizetése. Ezáltal az alapítvány állandó jellegű kiadásai csökkentek. Fenntarthatósági szempontból nagyon pozitív hozadéka a projektnek.

A fejlesztések indokoltsága:

Jelen fejlesztés megvalósítása által a kollégium termeinek felszereltsége bővült. Arra törekszünk, hogy otthonos, komfortos környezetet teremtsünk a kollégiumban tanuló diákok, tanárok számára.

Továbbá a közüzemi díjak részleges fizetése által a kollégium háttérintézményeként hozzájárultunk az oktatás zavartalan menetéhez.

Az elmúlt években a kollégium óriási fejlődésen esett át, a belső terek korszerűsítése, eszközökkel való felszerelése pedig a Bethlen Gábor Alapítvány nyertes pályázati támogatásai által valósulhatott meg. Minden évben a támogatások által egy lépéssel közelebb kerülünk az iskola teljes megújulásához.

Összességében elmondhatjuk, hogy a projekt által alapítványunk hozzájárulhatott ismételten a kollégiumban zajló minőségi oktató-nevelő munka támogatásához, ugyanakkor önfenntartó civil szervezetként sikerült az állandó kiadásokat is csökkentenünk a 2021-es évre.

A fejlesztések létrejöttét lehetővé tette:

Köszönjük a támogatást a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának!

A kollégium nyújtotta modern körülményeken túlmenően a diákok magyar nyelvű oktatásban részesülnek, a magyar nemzeti azonosságtudatuk erősítésén dolgoznak a pedagógusok is. Szakképzett tanároktól sajátíthatják el a tudást majd tele tarsollyal hagyják el a kollégiumot, ki-ki a maga módján felhasználva mindazt amit a kollégium adott.

Köszönjük a Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatok ápolását, összetartozásunk erősítésére irányuló cselekvéseiket!

 

© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.