Támogató: Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága

Pályázat kiírója: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Kedvezményezett neve: Bethlen Gábor Alapítvány

Projekt címe: A nagyenyedi Bethlen Gábor Szórványkollégium működésének és eszközbeszerzésének támogatása

A szerződött támogatás összege: 5 000 000 Ft

A projekt összköltsége: 5 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósítás kezdete: 2022. március 1.

A projekt megvalósítás befejezése: 2023. június 30.

 

A projekt tartalmának, az elért céloknak bemutatása:

1.Bethlen Gábor Kollégium orvosi rendelőinek felszerelése a szükséges bútorzattal és vizsgáló eszközökkel. A hivatalos előírásoknak eleget téve, azon eszközök kerültek beszerzésre, melyekkel rendelkeznie kell egy iskolai/bölcsődei rendelőnek. Nagyon hasznos megvalósításnak bizonyult, hiszen biztonságot nyújt úgy a szülőknek, mint a diákoknak, hogy bármilyen egészségügyi probléma esetén az iskola területén is fordulhatnak az egészségügyben dolgozó személyekhez, akik ellátják, útba igazítják.

2. A kollégium tisztaságért felelős személyzete számára, a tisztítószerek és eszközök tárolására alkalmas szekrények kerültek beszerzésre, betartva a higiéniai előírásokat, eszközeik a jövőben a megfelelő helyen lesznek tárolva, elkülönítve a diákság közeléből.

3. A szakácsnők munkáját megkönnyítve, nagy méretű tepsik kerültek beszerzésre, melyek használata által nagy mennyiségben készíthetik el az ebédet naponta több mint 100 személy számára. A konyha bővült egy mikrohullám sütővel is.

4. A Bethlen Gábor Kollégium közüzemi költségeinek kifizetéséhez való hozzájárulás. Különösen a téli hónapok gáz számláinak kifizetéséhez szükséges az alapítvány támogatása is. Mindez a kollégium és az alapítvány között létrejött együttműködési szerződés értelmében történt meg.

5. A Bethlen Gábor Alapítvánnyal egyéni munkaszerződéses jogviszonyban álló irodavezető 7 havi bruttó bérének kifizetése. Ezáltal az alapítvány állandó jellegű kiadásai csökkentek. Fenntarthatósági szempontból nagyon pozitív hozadéka a projektnek.

A fejlesztések indokoltsága:

Jelen fejlesztés megvalósítása által a kollégium munkaközössége került előtérbe, számukra kerültek beszerzésre a hiányzó munkaeszközök, melyek biztosítják vagy javítják munkájuk hatékony elvégzését. Arra törekszünk, hogy otthonos, komfortos környezetet teremtsünk a kollégium diákjai és dolgozói számára.

Továbbá a közüzemi díjak részleges fizetése által a kollégium háttérintézményeként hozzájárultunk az oktatás zavartalan menetéhez.

Az elmúlt években a kollégium óriási fejlődésen esett át, a belső terek korszerűsítése, eszközökkel való felszerelése pedig a Bethlen Gábor Alapítvány nyertes pályázati támogatásai által valósulhatott meg. Minden évben a támogatások által egy lépéssel közelebb kerülünk az iskola teljes megújulásához.

Összességében elmondhatjuk, hogy a projekt által alapítványunk hozzájárulhatott ismételten a kollégiumban zajló minőségi oktató-nevelő munka támogatásához, ugyanakkor önfenntartó civil szervezetként sikerült az állandó kiadásokat is csökkentenünk a 2022-es évre.

A fejlesztések létrejöttét lehetővé tette:

 

 

Köszönjük a támogatást a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának!

A kollégium nyújtotta korszerű körülményeken túlmenően a diákok magyar nyelvű oktatásban részesülnek, a magyar nemzeti azonosságtudatuk erősítésén dolgozik a kollégium teljes közössége.

Köszönjük a Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatok ápolását, összetartozásunk erősítésére irányuló cselekvéseiket!

© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.