A Fordított Patkó színjátszókör

A FORDÍTOTT PATKÓ SZÍNJÁTSZÓKÖR TEVÉKENYSÉGE

 

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium Fordított Patkó nevű színjátszóköre a 2017-18-as iskolai évben kezdte tevékenységét Fodor Katalin és Krecsák-Szölösi Katalin tanárnők irányításával, 23 középiskolás diákkal.

Az alapítvány által működtetett Fordított Patkó színjátszókör fő célja teret biztosítani a tehetséges diákok kibontakozására, lehetőséget teremteni egy számukra még új szakterület megismerésére és fejleszteni a diákok kreativitását, találékonyságát. A színjátszókör egy olyan nevelési program, ahol a diákok saját önismereti útjukon vehetnek részt. A színjátszókörben való részvétel során a művészet több fajtájával is megismerkedhetnek, mint a táncművészettel, zeneművészettel vagy akár az irodalmi művekkel.

Az iskolai színjátszókörnek rendkívül fontos eleme az eredmény, a létrejövő előadás és annak bemutatása, a művészeti aktus. Ugyanakkor az oktatók és irányítók nézetei szerint ezek – fontosságuk elismerése mellett– csupán másodlagos jelentőségűek. A színészképzés módszertana kiváló eszköz arra, hogy minőségi időt töltsenek együtt a fiatal diákokkal, és  játékosan komoly készségfejlesztő és önismereti gyakorlatok végzése által közelebb kerülhetnek egymáshoz, önmagukhoz, illetve nyitottságra, kíváncsiságra, kritikai gondolkodásra, jó összpontosításra, önbizalomra tehetenek szert. Ez a laza és non-fromális önismereti folyamat az igazán fontos hozadéka ezeknek a szinis foglalkozásoknak. A színészképzésben használt gyakorlatok és játékok a későbbi színészi eszköztár egy-egy elemére fókuszálnak, ennek értelmében vannak: koncentrációs gyakorlatok, ritmusgyakorlatok, hanggyakorlatok, bemelegítő gyakorlatok, disztributív figyelem gyakorlatok, testemlékezet gyakorlatok, improvizációs gyakorlatok stb. Ugyanakkor, mivel a színész legfontosabb eszköze saját teste és lelke, saját emberi mivolta, saját maga, így elengedhetetlen, hogy az önmagunkkal való munka, a gyakorlatok általi önfejlesztés az önmagunkkal való találkozásokhoz is elvezessen. Az igazán remek ezekben a foglalkozásokban, hogy úgy ismerhetnek rá egy-egy készségükre, egy-egy tálentumukra, vagy épp egy-egy gátukra, hogy nem pszichológiai elemzést végeznek, hanem kíváncsiságukat, kreativitásukat és összpontosító képességüket latba vetve játszanak. Együtt játszanak. Reményeink szerint azok a diákok, akik rendszeresen részt vesznek ezeken a színjátszó foglalkozásokon nyitottabbak, elfogadóbbak, érzékenyebbek, szociálisan fejlettebb készségekkel rendelkeznek majd.

Az első évben két darabot vittek színre: egy karácsonyi előadást, Tarisznyás királyok címmel, valamint Arany János A nagyidai cigányok című művét, Demeter Ferenc és Fodor Katalin rendezésében, ez utóbbival Gyulafehérváron és Budapesten is vendégszerepeltek.

A Fordított Patkó színjátszókör karácsonyi előadása 

2017. december 21-én adventi műsorukat láthatta a közönség, mely Asztalos István Tarisznyás királyok című novellája alapján készült. 

Arany János: A nagyidai cigányok című művének a feldolgozása

Az 2018-19-es tanévi projektükben 17 IX-XII. osztályos diák vett részt a heti egy alkalommal, péntek délutánonként tartott tevékenységeken, melyek célja a színjátszással való szoros kapcsolat kiépítése mellett a diákok beszédtechnikájának, színpadi mozgásának, játékának fejlesztése volt, nem utolsó sorban a lámpaláz leküzdése, valamint a nagyobb közönség előtt való szereplés gyakorlása. A diákok nagyon jól érezték magukat a tevékenységeken, nem sajnálták szabadidejüket feláldozni, még két hosszú hétvégi maratont is vállaltak annak érdekében, hogy sikeresen szerepeljenek.

A tevékenységek Janne Teller, dán írónő Semmi című regényének színpadra állítása köré épültek, melynek témája közel állt a diákok gondolkodásmódjához, kérdéseihez, problémáihoz

Az előadás rendezője Jancsó Hajnal, a Kolozsvári Állami Opera fiatal dramaturgja volt.

A darabot két alkalommal mutatták be a Bethlen Gábor Kollégiumban, először kizárólag iskolánk diákjainak és tanárainak, másodszor nagyobb közönség előtt a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő országos szakaszának keretén belül, mindkét alkalommal fergeteges sikerrel.

Az alábbiakban a teljes előadás felvétele megtekinthető:

A következő iskolai évben (2019-20.) folytatták tevékenységüket. Ősszel, 2019 októberében az országos diákszínjátszó fesztiválon, a PADIF-on vettek részt ezzel az előadással, ahol számos jól felkészült diákszínjátszó csapattal versenyezve sikerült megszerezniük az országos II. helyezést, a darab egyik szereplője, Bakk Szabolcs pedig elnyerte a legjobb férfi mellékszereplő díját. Benedek András, aki 2 évig volt színjátszó csapatunk tagja, a Kolozsvári Színművészeti Akadémián folytatja tanulmányait.

Ugyanebben az iskolai évben újabb projekttel, újabb előadással kezdtek dolgozni, melynek irányítója Imecs-Magdó Levente, színész, dramaturg, a kolozsvári Váróterem -projektszínház vezetője. Nagy örömükre szolgált, hogy 17 új taggal bővült a diákcsapat, ugyanis a IX-X. osztályokból ilyen sokan jelentkeztek, ami azt bizonyítja, hogy munkájuk tetszett a diákoknak, szeretnének hozzájuk tartozni.

Az új előadáson való dolgozás sajnos a járványhelyzet idejére felfüggesztésre került, volt több mint egy éves szünet a csapat életében.

Szerencsére, a 2021/2022-es tanévben már sikerült új tagokkal, friss lendülettel újra bele vágni egy darab feldolgozásába.  A mű, melynek színpadi feldolgozása készült, I. L. Caragiale író,  Az elveszett levél című műve.  A darab bemutatására 2022. májusában került sor.  2021 novembere óta a csapat heti rendszerességgel  a darab betanulásán dolgozott. Imecs-Magdó Levente, rendező mellett, a csapat vezetőjének, Fodor Katalinnak és nagyon sok köszönhető, hiszen ő tartja össze a csapatot.

A különböző pályázati lehetőségeknek köszönhetően, a Bethlen Gábor Alapítvány az oktatói díj kifizetése mellett, különböző színházi nevelési programokon való részvételt is biztosít a csapat tagjainak, az az teljes mértékben felvállalta a színjátszókör működtetését.

A csapat részt vett az Eszik vagy Isszák? színház nevelési programban, mely keretében sor került egy darab megtekintésére a Kolozsvári Állami Magyar Színházban, ezt megelőzően a program irányítói felkészítő előadást tartottak a diákoknak a kollégiumban, az előadást követően pedig egy feldolgozó előadás megtartására került sor.

Továbbá, a Váróterem projektszínház osztálytermi előadásait is megtekinthették, ezek közül az egyik a Bánk bán? Jelen! című darab volt,  – Katona József klasszikusának tantermi feldolgozása, melynek során az alkotók úgy próbáltak hozzányúlni a szöveghez, hogy az befogadható, de ugyanakkor élvezhető is legyen a nézők – IX-XII. osztályos diákok – számára. Olyan örökérvényű témákra helyeztük a hangsúlyt, mint barátság, szerelem, haza és hatalom. A nagy kérdés pedig, melynek megválaszolását a diákokra bízzuk, hogy ki tekinthető bűnösnek és ki ártatlannak? Felmenthető-e valaki, amennyiben ismerjük tetteinek körülményeit? Valóban szentesíti-e a cél az eszközt?

A Fordított Patkó színjátszókör munkája folyamatos, előadásaik száma egyre csak nő!

Az elveszett levél című teljes előadás az alábbiakban tekinthető meg:

Köszönet diákoknak, tanároknak, rendezőknek akik hozzájárulnak a csapat sikeréhez!

© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.