Fügevirág Néptáncegyüttes

-A Fügevirág Néptáncegyüttes-

A Bethlen Gábor Kollégium néptáncegyüttese

 

A Bethlen Gábor Kollégiumban évtizedekre visszamenően, szinte minden generációnak meg volt a maga néptánccsoportja. A kollégiumban mindig is hangsúlyt fektettek a hagyományok ápolására, a kultúrára. Iskolán kívüli tevékenységként heti rendszerességgel zajlott a néptánc oktatás. Az évek során több tájegységre jellemző táncrend betanulására is sor került, ilyen például a mezőségi, a kalotaszegi, a Maros-Küköllő menti, a vajdaszentiványi, széki és szilágysági táncrend is.

A nagyenyedi Fügevirág Néptánccsoport a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium diákjaiból verbuválodott. 2015 szept. 1-​én alakult újjá a nagyenyediekből és a bentlakókból az a tánccsoport, melynek magját a helyi cserkészcsapat tagjai adták, s mely előbb mint a városi kultúrház tánccsoportja, majd 2017 elejétől napjainkig a Kollégium tánccsoportjaként működik.

 

A generációk is váltakoztak és a diákok oktatásával is többen foglalkoztak az évek során.

Kezdetben a néptáncoktató és koreográfus Kónya Tibor iskolalelkész volt, aki egyaránt foglalkozott kicsikkel és nagyokkal, figyelt az utánpótlásra is. A tánccsoport fellépéseit a Ficfa Zenekar kísérte, melynek tagjai a kollégium diákjai voltak. Napjainkban már mindannyian véndiákok, így már nem tudják a háttérzenét biztosítani a fellépések során.

Időközben  Kónya Tibor együttesvezető munkáját segítették a Petőfi Program ösztöndíjas néptáncoktatói Hajdara Tamás és Hajdara-Herczeg Hajnalka, akik több hónapig tartózkodtak itt és foglalkoztak a diákokkal.

A szakmai tudásuk átadása, a szorgalmas munka mellett időt szakítottak összerázó programok szervezésére is, a jelesebb ünnepnapokon is mindig jelen voltak, emlékezetes előadásokat tanítottak be a diákoknak.

A későbbiekben szintén a Petőfi Program keretében, újabb ösztöndíjasokkal gazdagodott a kollégium és különösen a Fügevirág Néptáncegyüttes. Komáromi Kristóf és Kádár Kata ösztöndíjasok is szakmai tudásukkal fejlesztették a kollégium néptáncegyüttesét. Sok rendezvény szervezésében szerepet vállaltak és foglalkoztak a diákokkal.

Hálás köszönet mindannyiuknak az önzetlen, értékteremtő munkához. Meggyőződésünk, hogy minden diák őriz a szívében egy darabkát mindabból, amit ezeken a közösségformáló alkalmakon átélhettek.

Mindezközben a Bethlen Gábor Alapítvány által, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé, a Csoóri Sándor Program  keretén belül benyújtott  nyertes pályázatokból lehetőség nyílt az együttes számára népviseleteket beszerezni és szükséges kellékeket. Ma már nagyon sok népviselet áll a tánccsoport rendelkezésére, így már a népviseletek hiánya nem okoz különösebb gondot. A fellépések során a tánc tájegységére jellemző hagyományos népviseleteket is megcsodálhatják a nézők.

2020 elején mindannyiunk által ismert változás következett be a táncegyüttes életében. A koronavírus járvány több mint egy éves szünetre kényszerítette a csapat munkáját.

Fokozatosan sikerült visszatérni a régi kerékvágásba, így 2021 nyarán sor került egy néptánc tábor megszervezésére is, szintén a Csoóri Sándor Program keretében elnyert támogatásnak köszönhetően. A hosszas kimaradás után úgynevezett edzőtábor került megszervezésre, annak érdekében, hogy behozzák az elmaradt próbákat, újra összerázódjon a csapat. Szintén az említett pályázati támogatásból lehetővé vált, hogy szakképzett néptáncoktatót fizessünk, akik heti rendszerességgel foglalkoznak a táncegyüttessel, koreográfiát tanítanak nekik.

A Kolozsvári Szarkaláb Táncegyüttes oktatói, Pillich Balázs és Varga Orsolya 2021 tavaszától foglalkoznak a diákokkal, ők voltak a megszervezett táborban is az oktatók, akik a tanítás mellett igyekeztek közösségépítő programokat is szervezni a diákoknak.

 

A 2021/22-es tanévben is heti rendszerességgel zajlik a táncoktatás. A csapat új vezetője Szilágyi Róbert, a kollégium informatika tanára. Nagyon sok új taggal bővült a csapat, sokan érdeklődnek a néptánc iránt, aminek nagyon örülünk.

A koreográfiát továbbra is Pillich Balázs és Varga Orsolya tanítja, a kalotaszegi tánclépések betanításán dolgoznak. Az áldozatos és szorgalmas munka meg is hozta gyümölcsét hiszen 2022. március 15-i ünnepségen fellépett a Fügevirág Néptánccsoport, nagy sikert aratva.

 

Hálás köszönet mindenkinek, aki valamilyen formában az évek során hozzájárult a kollégiumban zajló kulturális élet működtetéséhez!

© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.