Általános szerződési feltételek

„Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi – Adattovábbítási Tájékoztató és Nyilatkozat”

Kérjük, amennyiben adományozni szándékozik, és aktív használója kíván lenni az oldal által kínált felajánlási – adományozási lehetőségeknek és folyamatnak tájékozódjék az alábbiakban.
Figyelmesen olvassa el a jelen „Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi – Adattovábbítási Tájékoztató és Nyilatkozat” -t és kizárólag abban az esetben adományozzon (vegye igénybe a fenti szolgáltatásokat), amennyiben az írottakkal egyetért, céljaink támogatását vállalja.

A fenti elektronikus felület (formailag internetes áruház, tartalmilag önkéntes adományozó felület) a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban működő, azt támogató és hivatalosan bejegyzett (lásd Alapító Okirat, stb.) Bethlen Gábor Alapítvány honlapjának adományozást lehetővé tevő oldala, felülete. Az adományozott összegek, javak az Alapítvány Alapító Okiratában rögzített céljait, a diák és tanár támogatási programjait hivatottak szolgálni, különös tekintettel a Kollégium történelmi hagyományaira, küldetésére.

A dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül nyilvánosságra, honlapunkon.
Az adományozásra Magyarország és az Európai Unió területén érvényes jogrendszer alkalmazandó, függetlenül attól, hogy az adományozó természetes személy, vagy jogi személyiségű társaság.
Jelen nyilatkozat elfogadásával, azt is kinyilvánítja, hogy az adományozott összeg, vagyontárgy a tulajdonát képezi, adományozáskor jóhiszeműen jár el, ismeri az Alapítvány céljait és a tervezett felhasználással egyetért.

Elfogadja továbbá, hogy a

Barion Payment Zrt. (Székhely: 1117, Budapest, Infopark sétány 1. Tel.: +36 1 464 70 70; Fax: +36 1 464 70 80; Ügyfélszolgálat: +36 1 464 70 99; Cégjegyzékszám: 01-10-048552)

valamint a

Raiffeisen Bank Zrt. (Székhely: Magyarország, 1054 Budapest, Akadémia u. 6.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-041042; Adószám:10198014-4-44;
SWIFT kód: UBRTHUHB; Elérhetőség: Postai cím: Budapest 1700, E-mail: info@raiffeisen.hu, Telefon: +36 80 488 588)

és a jelen Honlap tulajdonosa a Nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány (Bethlen Gábor Alapítvány, Nagyenyed-Aiud, Fehér megye-judetul Alba, Románia, postai irányítószám 3325, Bethlen Gábor utca 1. szám, Autorizáció: S.C.245/15.03.2000 3/2925; Adószám: 12878880)

felhasználói adatbázisukban tárolják és továbbítsák a zárójelben részletezett személyes adataimat (a tárolt és továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cégnév, ország, cím, telefonszám, e-mail cím) a részemre történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználói jogaim védelme (fraud-monitoring), valamint a jogszabályokban előírtak szerint és érdekében.

 

© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.