Dr. Ficzere Andrea ösztöndíj

Home / Dr. Ficzere Andrea ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány vezetősége és a Bethlen Gábor Kollégium ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet a Dr. Ficzere Andrea Tanulmányi ösztöndíj elnyerésére.

A díjat Dr. Ficzere Andrea orvos ajánlotta fel 1000 euró értékben, melyet letétbe helyezett a Bethlen Gábor Alapítvány számláján. Dr. Ficzere Andrea az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója és a Magyar Kórházszövetség elnöke.  Egyetemi tanulmányait a Debreceni Orvostudományi Egyetemen folytatta. Orvosi szakvizsgát a neurológia és a reumatológia területén szerzett.  Ph.D. fokozatát is itt védte meg. Később a Budapesti Corvinus Egyetemen egészségügyi menedzsment szakon szerzett diplomát.

Az ösztöndíj célja: serkenteni a természettudományok, orvostudomány és gyógyszerészet iránti érdeklődést a diákok körében, valamint támogatni azokat, akik ezen a területen szeretnék folytatni felsőfokú tanulmányaikat.

A díj évente egyszeri alkalommal kerül kiosztásra a tanévzáró  ünnepségen. Az ösztöndíjalapból 1 ösztöndíj kerül kiosztásra 200 euró értékben, 2020-ban első alkalommal, majd 2021, 2022, 2023, 2024-ben.

Pályázók köre: A díjra pályázatot nyújthatnak be 11-es diákok az elméleti szakirány reál osztályából.

A pályázat elbírálásának szempontjai:          

  • A díjat annak a 11-es diáknak ítéljük oda, aki a középiskola három éve alatt a legjobb átlagot érte el a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, biológia, fizika és kémia, illetve ezen a területen aktívan részt vett különböző versenyeken, projektekben.
  • A versenyeken elért eredmények a következő táblázat szerint kerülnek pontozásra:

A pályázatok leadásának határideje: 2022. május 27.

A pályázatokat a honlapról letölthető, elekronikus módon kitöltött űrlapon kell beküldeni, a bgkanagyenyed@gmail.com e-mail címre, mellékelve a pontozást igazoló dokumentumok, diplomák fénymásolatát.

Űrlap letöltése

Dr. Ficzere Andrea CV-jének megtekintése

 

Szőcs Ildikó                                                                  Fodor Katalin

Elnök, igazgató                                                    Ösztöndíjbizottság elnöke

Erdélyi Református Egyházkerület
Erdélyi Református Egyházkerület
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Budapest
Budapest
Communitas Alapítvány
Communitas Alapítvány
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány