Dr. Ficzere Andrea ösztöndíj

Home / Dr. Ficzere Andrea ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány vezetősége és a Bethlen Gábor Kollégium ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet a Dr. Ficzere Andrea Tanulmányi ösztöndíj elnyerésére.

A díjat Dr. Ficzere Andrea orvos ajánlotta fel 1000 euró értékben, melyet letétbe helyezett a Bethlen Gábor Alapítvány számláján. Dr. Ficzere Andrea az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója és a Magyar Kórházszövetség elnöke.  Egyetemi tanulmányait a Debreceni Orvostudományi Egyetemen folytatta. Orvosi szakvizsgát a neurológia és a reumatológia területén szerzett.  Ph.D. fokozatát is itt védte meg. Később a Budapesti Corvinus Egyetemen egészségügyi menedzsment szakon szerzett diplomát.

Az ösztöndíj célja: serkenteni a természettudományok, orvostudomány és gyógyszerészet iránti érdeklődést a diákok körében, valamint támogatni azokat, akik ezen a területen szeretnék folytatni felsőfokú tanulmányaikat.

A díj évente egyszeri alkalommal kerül kiosztásra a tanévzáró  ünnepségen. Az ösztöndíjalapból 1 ösztöndíj kerül kiosztásra 200 euró értékben, 2020-ban első alkalommal, majd 2021, 2022, 2023, 2024-ben.

Pályázók köre: A díjra pályázatot nyújthatnak be 11-es diákok az elméleti szakirány reál osztályából.

A pályázat elbírálásának szempontjai:          

  • A díjat annak a 11-es diáknak ítéljük oda, aki a középiskola három éve alatt a legjobb átlagot érte el a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, biológia, fizika és kémia, illetve ezen a területen aktívan részt vett különböző versenyeken, projektekben.
  • A versenyeken elért díjak a következő táblázat szerint kerülnek pontozásra:

A pályázatok leadásának határideje: június 10.

A pályázatokat a honlapról letölthető, elekronikus módon kitöltött űrlapon kell beküldeni, a bgkanagyenyed@gmail.com e-mail címre, mellékelve a pontozást igazoló dokumentumok, diplomák fénymásolatát.

Űrlap letöltése

Dr. Ficzere Andrea CV-jének megtekintése

Nagyenyed, 2021. február 19.

Szőcs Ildikó                                                                  Fodor Katalin

Elnök, igazgató                                                    Ösztöndíjbizottság elnöke

Erdélyi Református Egyházkerület
Erdélyi Református Egyházkerület
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Budapest
Budapest
Communitas Alapítvány
Communitas Alapítvány
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány