Dr. Ficzere Andrea ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány vezetősége és a Bethlen Gábor Kollégium ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet a Dr. Ficzere Andrea Tanulmányi ösztöndíj elnyerésére.

A díjat Dr. Ficzere Andrea orvos ajánlotta fel 1000 euró értékben, melyet letétbe helyezett a Bethlen Gábor Alapítvány számláján. Dr. Ficzere Andrea az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója és a Magyar Kórházszövetség elnöke.  Egyetemi tanulmányait a Debreceni Orvostudományi Egyetemen folytatta. Orvosi szakvizsgát a neurológia és a reumatológia területén szerzett.  Ph.D. fokozatát is itt védte meg. Később a Budapesti Corvinus Egyetemen egészségügyi menedzsment szakon szerzett diplomát.

Az ösztöndíj célja: serkenteni a természettudományok, orvostudomány és gyógyszerészet iránti érdeklődést a diákok körében, valamint támogatni azokat, akik ezen a területen szeretnék folytatni felsőfokú tanulmányaikat.

A díj évente egyszeri alkalommal kerül kiosztásra a tanévzáró  ünnepségen. Az ösztöndíjalapból 1 ösztöndíj kerül kiosztásra 200 euró értékben, 2020-ban első alkalommal, majd 2021, 2022, 2023, 2024-ben.

PÁLYÁZÓK KÖRE: A díjra pályázatot nyújthatnak be XI. osztályos diákok az elméleti szakirány reál osztályából.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:        

  • A díjat annak a 11-es diáknak ítéljük oda, aki a középiskola három éve alatt a legjobb átlagot érte el a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, biológia, fizika és kémia, illetve aktívan részt vett különböző versenyeken, projektekben, melyek a felsorolt tantárgyakhoz kapcsolódnak.
  • A versenyeken elért eredmények a következő táblázat szerint kerülnek pontozásra:

LEADANDÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK:

  1. Pályázati űrlap (letölthető a honlapról)
  2. Tanulmányi eredmények igazolása:

– IX-X. osztályos tanulmányi átlagok  – ellenőrző másolatával

– XI. osztály tanulmányi átlagok – adott tantárgyat tanító tanár által kiállított igazolással

  1. Versenyeredmények igazolása (oklevelek másolata vagy vezető tanár által kiállított igazolás)

PÁLYÁZAT LEADÁSI HELYE ÉS MÓDJA: Papír alapon, a Bethlen Gábor Alapítvány irodájában

PÁLYÁZAT LEADÁSI PERIÓDUS: 2024. június 12.

ŰRLAP LETÖLTÉSE

Dr. Ficzere Andrea CV-jének megtekintése

 

Szőcs Ildikó                                                                  Kerekes Erika

Elnök, igazgató                                                    Ösztöndíjbizottság elnöke

© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.