Keresztszülő program

Home / Ösztöndíj programok / Keresztszülő program

 

EmlékműA program célja:

A „Keresztszülő-program” keretében Ön jelképes keresztszülőséget fogadhat olyan magyar gyerek taníttatása érdekében, aki tanulmányait a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban, a magyar nyelvű oktatás „betlehemi csillagában” szeretné végezni, vállalva az egy gyerekre eső kollégiumi és tanulmányi költségek fedezését. Az Ön szándéka szerint a kapcsolat itt véget is érhet, vagy tovább fejlődhet.

A keresztszülős kapcsolat azonban messze túlmutat az anyagi támogatáson. A gyermekkel kialakult esetleges személyes ismeretség során (levelezés, enyedi látogatás stb.) Ön betekintést nyerhet az erdélyi szórványmagyarság életébe, barátságok alakulhatnak ki, nyomon követheti fogadott keresztgyermeke fejlődését. A keresztszülők látogatást tehetnek erdélyi pártfogoltjuknál és biztosan felejthetetlen élményekkel gazdagodva térnek majd haza. Vállalhatják a támogatott diák több hónapos magyarországi elhelyezését vendég-cserediák programunkhoz kapcsolódva.

Tapasztalja meg, milyen jó adni, milyen jó örömet szerezni!

Legyen Ön is Keresztapa, Keresztanya! Vállalja fel egy szórványban élő gyerek támogatását, taníttatását! Segítse a szórványsorsban IS ÉLNI AKARÓ nemzettársait, és ennek intézményi hátterét, a Bethlen Kollégiumot!

Milyen lehetőségeket tud nyújtani az iskola?

A távol lakó diákok számára bentlakási lehetőséget biztosít a kollégium. A felújított épületben a bentlakás is megújult. Hatágyas, tágas szobákban rendezkedhetnek be, minden szobához saját mosdó, zuhanyzó tartozik. A Bethlen Gábor Alap támogatásával megújult a bentlakás felszerelése is: jól felszerelt teakonyha, mosókonyha, új bútorzat biztosítja a diákok kényelmét, növeli otthonosság érzetét.

A fő étkezések a kollégium konviktusán zajlanak, ahol családias hangulatban fogyaszthatják a házias jellegű konyha ételeit.

Az oktatás jól felszerelt szaktermekben és laborokban zajlik.

A kollégiumban számos tehetséggondozó, tehetségfejlesztő tevékenység zajlik:

  • Sportkörök
  • Cserkészet
  • Diáktanács
  • Collegium Gabrielense régizene és táncegyüttes
  • Fenichel Sámuel Önképzőkör
  • Fügevirág néptánccsoport

Mennyibe kerül egy tanulónk támogatása?

Anyagilag támogatom a Keresztszülő programot MOST

A keresztszülőség vállalásával, évi: 180 000 Ft vagy 600 Euro befizetésével Ön biztosítja egy iskoláskorú gyermek számára az anyanyelvi oktatást. Intézményünkben  elsőtől a tizenkettedik osztályig oktatjuk diákjainkat.  Ebből az összegből pártfogoltjuknak fedezni tudjuk az éves bentlakás költségeit (szállás, napi három étkezés, tankönyvek stb.). Természetesen az Ön anyagi lehetőségeinek mértékében résztámogatást is elfogadunk, illetve intézményünkben több gyermeket is támogathat. Az érettségit követően, egyetemi tanulmányok folytatása esetén, mód nyílhat a támogatás továbbvitelére alapítványunkon keresztül.

Történelmünk:

„Hallgasd meg az imádságunk, Mondd el, Phoenix, nagy rejtélyed, A hamuból hogy lesz élet?” (Reményik Sándor)

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium az erdélyi oktatás és művelődés szellemi fellegvára volt évszázadokon keresztül. A tudomány, a művelődés, a művészetek jeles képviselői kerültek ki e falak közül.  Ez az iskola alapításától kezdve nemcsak a  régió céljait volt hívatott szolgálni, hanem vonzás- és hatásköre kiterjedt egész Erdélyre, a Partiumra és a Felvidékre is. A történelem viszontagságai nem kímélték az iskolánkat sem. A „csoda” azonban minden pusztulás után bekövetkezett: a kollégiumot nem sikerült elpusztítani, mindannyiszor akadtak lelkes támogatók, szorgos, áldozatkész személyek, akiknek munkája nyomán újjáéledt a kollégium.

Jelen állapotunk:

Sajnos a környék magyarsága kevésbé tudta kiheverni a pusztulást: Nagyenyed környéke Dél-Erdély magyarságával együtt szórványsorsba süllyedt. Napjainkban egyre kevesebb a gyermek, és egyre kevesebben vállalják, hogy lakóhelyüktől távol taníttassák gyermekeiket. A környéken sok faluban megszűnt az anyanyelvi oktatás elemi és általános iskolai szinten. Csak Alsó-Fehér megyében százával vannak magyar anyanyelvű gyerekek, akik román iskolába kényszerülnek, és ez által elveszítjük őket, gyökértelenné válnak, feladják önazonosságukat, elfelejtik anyanyelvüket. Kollégiumunk felvállalja a dél-, és közép-erdélyi szórványoktatást. Ennek a szép és nemes küldetésnek anyagi nehézségei vannak: a szülők sok esetben nem tudják fizetni a kollégiumi ellátási költségeket. A megoldása érdekében született „keresztszülő-program”-unk.

A program gyakorlati megvalósítása:

A program lebonyolításával a Bethlen Gábor Kollégium mellett működő, hivatalosan bejegyzett Bethlen Gábor Alapítvány foglalkozik;

A vállalkozó keresztszülők jelzik támogatási szándékukat a programfelelősnél; Postacím: Bethlen Gábor Kollégium (Turzai Melánia programfelelős), 515200 Aiud, str. Bethlen Gábor nr. 1. Románia;

e-mail: keresztszulobgk@yahoo.com

A kollégium vezetősége meghirdeti a pályázatot; Beiskolázáskor, beiratkozáskor a kollégium ösztöndíjbizottsága kiválasztja a támogatásra érdemes diákokat és felterjeszti azok pályázatát, adatait a támogatókhoz;

A támogatási összeget a Bethlen Gábor Alapítvány számlájára kell utalni;

Az alapítvány banki adatai:

Fundatia Bethlen Gábor

RAIFFEISEN BANK SA, AGENTIA AIUD, STR. IULIU MANIU NR. 2.

Swift kód: RZBRROBU

Adószám: 12878880

Számlaszámok:

RO17RZBR0000060008812440 – USD számla

RO88RZBR0000060003289825 – HUF számla

RO76RZBR0000060003041430 – EUR számla

RO50RZBR0000060003041413 – RON számla

Magyarországon:

Bethlen Gábor Alapítvány, Nagyenyed;

Számlaszám: 12021006-01196469-00100009

Nemzetközi fizetési számlaszám:/IBANHU71-1202-1006-01196469-0010-0009

Bankfiók címe: Raiffeisen Bank Zrt. 2100 Gödöllő, Gábor Áron utca 5.

A támogatott diákról az osztályfőnök minden félév végén jellemzést készít, amelyet az ösztöndíjbizottság továbbít a támogatóhoz;

Az ösztöndíjbizottságnak indokolt esetben (gyenge tanulmányi eredmények, magaviseleti kihágások, igazolatlan hiányzás) jogában áll javasolni a támogatás megvonását.

Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!” (Reményik Sándor)

Várjuk a kapcsolatfelvételt, legyen Ön is Enyedi Keresztszülő! Térjen be hozzánk!

Szőcs Ildikó
igazgató
az Alapítvány elnöke
Turzai Melánia
igazgatóhelyettes
programfelelős
Dr. Szőcs Gyula Kálmán
az Alapítvány magyarországi
megbízottja, mecénása
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Budapest
Budapest
Communitas Alapítvány
Communitas Alapítvány