PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány Vezetősége és a Bethlen Gábor Kollégium Ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet a Molnár Árpád Tanulmányi ösztöndíj elnyerésére. A díjat a Holányi és a Sebestyén család alapította édesapjuk, néhai Molnár Árpád emlékére, aki a kollégium pedagógia tanára volt. Az ösztöndíj kiosztásra kerül évente egyszeri alkalommal a március 15-i ünnepségen. Az ösztöndíj alapból, melyet az adományozók a Bethlen Gábor Alapítvány számláján helyeztek letétbe, 4 ösztöndíj kerül kiosztásra.

 PÁLYÁZÓK KÖRE: A díjra pályázatot nyújthatnak be 9-12-es diákok a pedagógia szakirány osztályaiból. Minden évfolyamon egy-egy díjat osztunk ki.

 A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:

  • Kizárólag a 2023/24-es tanévben zajló versenyek eredményei kerülnek pontozásra minden évfolyam esetében.
  • 80% a lezárt tanév tanulmányi átlaga, IX. osztályosok esetében pedig a kollégiumba való bejutás eredménye
  • 20% versenyeredmények alapján szerzett pontszám (helyi, megyei, regionális, országos szintű versenyek).

LEADANDÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK:

  1. Pályázati űrlap (letölthető a honlapról)
  2. Versenyeredményeket igazoló dokumentumok ( oklevelek vagy vezető tanár igazolása).
  3. Tanulmányi eredmény igazolás:
  • IX osztály: igazolás a bejutási eredményről
  • X-XII. osztály: ellenőrző fénymásolata – ha be van írva az előző tanév átlaga,        

                                 osztályfőnöki igazolás – ha nincs beírva az előző tanév átlaga az ellenőrzőbe.

LEADÁS HELYE ÉS MÓDJA: Papír alapon, a Bethlen Gábor Alapítvány irodájában.

LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2024. 03.01.

ŰRLAP LETÖLTÉSE

 

Szőcs Ildikó
Elnök, igazgató
Kerekes Erika
Ösztöndíjbizottság elnöke
© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.