Sepsi Noémi Zsuzsanna díj

Home / Ösztöndíj programok / Pályázati felhívások / Sepsi Noémi Zsuzsanna díj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány Vezetősége és a Bethlen Gábor Kollégium Ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet a Sepsi Noémi Zsuzsanna díj elnyerésére. A díjat néhai Sepsi Noémi Zsuzsanna kollégiumi véndiák szülei Sepsi Lajos és Sepsi Márta  ajánlották fel 1000 lej értékben, melynek biztosítására alapítványt hoztak létre. Sepsi Noémi Zsuzsanna élete tragikus hirtelenséggel ért véget. Érettségi után jogi pályára készült. A felajánlott díj célja Sepsi Noémi Zsuzsanna emlékének ápolása, valamint a magyar nyelv és irodalom iránti érdeklődés felkeltése, szorgalmazása a kollégiumi diákság körében. A díj évente egyszeri alkalommal kerül kiosztásra a ballagási ünnepségen, első ízben a 2017-es ballagás alkalmával.

PÁLYÁZÓK KÖRE: A díjra pályázhatnak azok a 12-es diákok, akik tanulmányaik során a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyversenyen a legjobb eredményt érték el.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:

  • A díjat annak a XII. osztályos diáknak ítéljük oda, aki a középiskola négy éve alatt a legjobb átlagot érte el magyar nyelv és irodalomból, valamint a a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny országos szakaszán kitüntetésben részesült. (összesítve a középiskolai évek során szerzett díjakat).
  • 80% tanulmányi átlag magyar nyelvből a 4 év során
  • 20% versenyeredmények alapján szerzett pontszám

LEADANDÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK:

 1. Pályázati űrlap
 2. Tanulmányi eredmények igazolása(magyar nyelv és irodalomból):
 • IX-XI osztályos tanulmányi átlagok – ellenőrző másolatával
 • XII. osztályos tanulmányi átlag – a tantárgyat tanító tanár által kiállított igazolással
 1. Versenyeredmények igazolása (oklevél másolat vagy vezető tanár által kiállított igazolása)

 

PÁLYÁZAT LEADÁSI HELYE ÉS MÓDJA: Papír alapon, a Bethlen Gábor Alapítvány irodájában

PÁLYÁZAT LEADÁSI PERIÓDUS: 2023. május 15-17. között.

ŰRLAP LETÖLTÉSE

 

Szőcs Ildikó
Elnök, igazgató
Bartha Melinda
Ösztöndíjbizottság elnöke
Erdélyi Református Egyházkerület
Erdélyi Református Egyházkerület
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Budapest
Budapest
Communitas Alapítvány
Communitas Alapítvány
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány