Simon László ösztöndíj

Home / Ösztöndíj programok / Pályázati felhívások / Simon László ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány Vezetősége és a Bethlen Gábor Kollégium Ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet a Simon László Tanulmányi ösztöndíj elnyerésére. A díjat ifj. Simon László alapította édesapja, néhai Simon László emlékére, aki a kollégium pedagógiatanára volt. A díj évente egyszeri alkalommal kerül kiosztásra a tanévzáró ünnepségen, illetve a ballagási ünnepségen. Az ösztöndíjalapból, melyet az adományozó a Bethlen Gábor Alapítvány számláján helyezett letétbe, 1ösztöndíj kerül kiosztásra ballagáskor, három ösztöndíj pedig tanévzárókor.

 PÁLYÁZÓK KÖRE: A díjra pályázatot nyújthatnak be 9-12-es diákok az elméleti szakirány reál osztályaiból. Évfolyamonként egy-egy díj kerül kiosztásra.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:

  • 80% a 2021/22-es tanév tanulmányi átlaga , IX. osztályosok esetében a kollégiumba való bejutás eredménye
  • 20% versenyeredmények alapján szerzett pontszám (helyi, megyei, regionális, országos szintű versenyek). Kizárólag a 2022/23-as tanévben zajló versenyek eredményei kerülnek pontozásra minden évfolyam esetében.

LEADANDÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK:

  1. Pályázati űrlap (letölthető a honlapról)
  2. Tanulmányi eredmények igazolása:
  • IX osztály: igazolás a bejutási eredményről
  • X-XII. osztály: ellenőrző másolata a 2021/22-es tanév tanulmányi átlagáról
  1. Versenyeredmények igazolása (oklevelek másolata vagy vezető tanár által kiállított igazolás)

PÁLYÁZAT LEADÁSI HELYE ÉS MÓDJA: Papír alapon, a Bethlen Gáor Alapítvány irodájában

PÁLYÁZAT LEADÁSI PERIÓDUS: IX-XI. osztályosoknak: 2023. június 5-7 között

                                                                XII. osztályosoknak : 2023. május 15-17 között

ŰRLAP LETÖLTÉSE

 

Szőcs Ildikó
Elnök, igazgató
Bartha Melinda
Ösztöndíjbizottság elnöke

 

 

Erdélyi Református Egyházkerület
Erdélyi Református Egyházkerület
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Budapest
Budapest
Communitas Alapítvány
Communitas Alapítvány
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány