Simon László ösztöndíj

Home / Ösztöndíj programok / Pályázati felhívások / Simon László ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

            A nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány Vezetősége és a Bethlen Gábor Kollégium Ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet a Simon László Tanulmányi ösztöndíj elnyerésére. A díjat ifj. Simon László alapította édesapja, néhai Simon László emlékére, aki a kollégium pedagógiatanára volt. A díj évente egyszeri alkalommal kerül kiosztásra a tanévzáró ünnepségen, illetve a ballagási ünnepségen. Az ösztöndíjalapból, melyet az adományozó a Bethlen Gábor Alapítvány számláján helyezett letétbe, 1ösztöndíj kerül kiosztásra ballagáskor, három ösztöndíj pedig tanévzárókor.

            Pályázók köre: A díjra pályázatot nyújthatnak be 9-12-es diákok az elméleti szakirány reál osztályaiból.

            A pályázat elbírálásának szempontjai:

  • 80% a lezárt tanév tanulmányi átlaga
  • 20% versenyeredmények alapján szerzett pontszám (helyi, megyei, regionális, országos szintű versenyek).

A pályázatok leadásának határideje:

  • a 12-ikes diákok esetében a végső határidő 2019. május 20.
  • a 9-11-ikes diákok esetében a végső határidő 2019. június 10.

A pályázatokat a honlapról letölthető, elekronikus módon kitöltött űrlapon kell benyújtani, mellékelve a pontozást igazoló dokumentumok, diplomák fénymásolatát.

Űrlap letöltése

Nagyenyed, 2019. február 1.

Szőcs Ildikó
Elnök, igazgató
Turzai Ildikó
Ösztöndíjbizottság elnöke

Médiatár

Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Budapest
Budapest
Communitas Alapítvány
Communitas Alapítvány