Út a Michelin csillag felé – Szakösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány vezetősége és a Bethlen Gábor Kollégium ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet az „Út a Michelin csillag felé” Szakösztöndíj elnyerésére. Célja serkenteni a tanult szakma iránti érdeklődést a diákok körében. A díj évente egyszeri alkalommal kerül kiosztásra a ballagási ünnepségen. Egy darab 300 Ron értékű díj kerül kiosztásra, első ízben 2021-ben.

Pályázók köre: A díjra pályázatot nyújthatnak be a XI.C szakosztály végzős diákjai.

Pályázat követelményei:

-Pályázati űrlap kitöltése

-Pályamunka elkészítése:

 • 1. Szakmai motivációs levél megfogalmazása, amiben jelzi a bizottság irányába, hogy miért is érdemes az ösztöndíj elnyerésére. A szakmai motivációs levél megírásakor követendő példa a X. osztályos Etika és kommunikációs órán (ECP) elsajátított minta.
 • 2. Rendezvényszervezés:

A Kollégium 400 éves évfordulójának ünnepségének megszervezése. A szervezési folyamat az alábbi részleteket kell tartalmazza:

 • menü (ételek és italok, valamint részletesen leírni azt is, hogy a menüben szereplő ételek mit tartalmaznak)
 • felszolgálási mód + megérvelni azt, hogy mi alapján döntött
 • árajánlat és válasz
 • a terem elosztása  (ezt lehet wordba is rajzolni vagy lerajzolni és külön csatolni)
 • a terem dekorációja
 • összeírni, hogy hány eszközre van szükségük

Formai követelmények

Times New Roman 12-es karakter, sorkizárt, 1,5 sorköz

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • 50% a beadott pályamunka
 • 20% – a IX. és X. osztályok tanulmányi átlaga
 • 30% – a XI. osztályos szaktantárgyak átlaga

Leadandó pályázati dokumentumok:

 1. Kitöltött pályázati űrlap
 2. Pályamunka (szakmai motivációs levél és rendezvényszervezés)
 3. Tanulmányi eredmények igazolása:
 • IX-X osztály tanulmányi átlaga: az ellenőrző másolatával
 • XI. osztályos szaktantárgyak átlaga: a szaktanár által kiállított igazolás

A pályázat leadási helye és módja: Papír alapon, a Bethlen Gábor Alapítvány irodájában

A pályázat leadásának határideje: 2024. május 22-24.

 

ŰRLAP LETÖLTÉSE

 

Szőcs Ildikó,                                                                                                                          Kerekes Erika

Elnök, igazgató                                                                                                      Ösztöndíjbizottság elnöke

 

© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.