Prémium ösztöndíj program

Home / Ösztöndíj programok / Prémium ösztöndíj program

„Prémium Ösztöndíj Program” Erdélyben,

a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium (BGK) Alapítványa szervezésében

 

A Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium Alapítványa (BGKA) meghirdeti a 2020-as évre az Aracs – Trischler ösztöndíjat, melyet a Budapesten élő Aracs János és felesége, Aracs Jánosné Trischler Zsuzsanna adományozott. A házaspár ezzel az ösztöndíjjal az erdélyi magyar oktatást szándékozik támogatni és egyben emléket állítani családjuk történelmi küzdelmeinek.

A Prémium Ösztöndíj Programunk keretében egy kiemelkedően tehetséges és szorgalmas gyermek taníttatását biztosítjuk prémium ösztöndíjjal egy iskolaéven keresztül, teljes ellátással Nagyenyeden. A diákság nevelése Campus-College jelleggel, Erdélyben kizárólag nálunk, Nagyenyeden megoldott.

A támogatás a következő területekre terjed ki:

  • taneszközök biztosítása a támogatott számára;
  • hétvégi hazautazások költségeinek a fedezése;
  • abban az esetben, ha a támogatott diák a bentlakásban tölti a hétvégét, az ekkori étkezési költségei is biztosítva vannak;
  • különböző vetélkedőkre, versenyekre való felkészülés elősegítése a Bethlen Gábor Alapítvány által (például szakkönyvek beszerzése);

Bemeneti feltétel: olyan diák jelentkezését várjuk a kollégium IX. osztályába, aki minimum 9,80-as általánossal nyer felvételt a Bethlen Gábor Kollégiumba. Számára az ellátást érettségiig biztosítjuk. A prémium fél évente egyszer kerül kiosztásra, összege a teljes ellátás mellett 50000 Forint. Második félév végén a diák ismét jutalomban részesül, ha megőrzi vagy növeli 9,80-as tanulmányi átlagát.

A jelentkezést kezdeményezhetik a szülők, nevelők, önkormányzati ügyintézők, egyházi elöljárók, családvédelmi szolgálatok referensei is a lenti e-mail címeken. Köszönettel vesszük, ha tehetséges gyermekek felkutatásával, beajánlásával segíti munkánkat.

Kiket keresünk, várunk Enyedre:

  • a kiváló képességű, vállalkozó szellemű és szorgalmas gyermekeket;
  • fejlődni, folyamatosan tanulni vágyó fiatalokat, akik anyanyelvükön akarják folytatni tanulmányaikat;
  • gyermekeket, akik a kötelező tanulmányi feladatokon túlmenően egyéb tevékenységet is örömmel végeznek (pl.: színjátszókör, néptánc, robotika szakkör, bibliaóra vagy sportklub).
  • szegény sorsban élő, nehéz helyzetben lévő, szociális gondokkal küszködő családok gyermekét, gyermekeit;
  • nagycsaládban élő gyermekeket;
  • hitben nevelt gyermekek előnyt élveznek.

A Nagyenyedi BGK Alapítványa 2017 októberében indította el a  programot, melybe egyúttal további adományozókat is várunk. A donáció összege minimálisan 500 ezer forint.

Érdeklődni és jelentkezni a bgkanagyenyed@gmail.com címen lehet.

Veres Edith alapítványi irodavezető

 

Anyagilag támogatom a  Prémium Ösztöndíj Programot MOST

 

Szőcs Ildikó Dr. Szőcs Gyula Kálmán
a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumi Alapítvány
elnöke, BGK igazgatója magyarországi képviselője, programkoordinátor
Strada Bethlen Gabor 1.
Aiud, 515200, Romania
Mobil: +40 731026814
Tel.iroda: +40 258 861947
E-mail: info@bethlengabor.eu
szocsildiko@bethlengabor.ro
1134. Budapest, Botond u.14. I. e. 7.
Mobil: +36 209660444
Tel.iroda: +36 13404873
E-mail: info@bethlengabor.eu
szocsgyuladr@upcmail.hu
Erdélyi Református Egyházkerület
Erdélyi Református Egyházkerület
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Budapest
Budapest
Communitas Alapítvány
Communitas Alapítvány