Pályázatokból megvalósított fejlesztések

Home / Pályázatokból megvalósított fejlesztések

Alapítványunk céljaival összhangban ezen a felületen olyan projektekkel, újításokkal, beruházásokkal kapcsolatos híreket olvashat, amelyek pályázati összegek lehívása során valósulhattak meg. Ezeknek célja a Bethlen Gábor Kollégium, a bentlakás, az osztálytermek, a tankonyha fejlesztése, felszerelése és az alapítvány tehetségműhelyeinek támogatása.

A MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL – A BGA.ZRT ÁLTAL KIÍRT NYERTES PÁLYÁZATAINK

 

1.MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT – 2019

A támogatásból sor került az internethálózat beszerelésére és kibővítésére úgy a kollégiumban, mint az ehhez tartozó bentlakásban is.  Továbbá, sor került a kollégium dísztermi kivilágításának az újratervezésére és felszerelésére  is.  Szintén a támogatás terhére sikerült elszámolni a kollégium egy havi gázszámláját, ami a téli hónapokban nagy segítséget jelent, tehát sikerült a közüzemi díjak csökkentéséhez is hozzájárulni. Bővebben

 

 

2.KÖZPONTI PÁLYÁZAT – 2019

Az lapítványunk által működtetett Fordított Patkó színjátszókör működését támogattuk jelen pályázatból. Kifizetésre került az előadás rendezőjének tiszteletdíja, emellett kellékek, díszletelemek, jelmezek kerültek megvásárlásra. Sikerült reklámköltségeket is fedezni ebből a támogatásból, plakátok és egyéb nyomdaköltségek kerültek kifizetésre. Bővebben

 

 

 

3.EGYEDI KÉRELEM – 2020

A Bethlen Gábor Alapítvány tulajdonában levő egy szobás tanári lakás felújítására került sor. A villanyhálózat, a vízrendszer, a fűtésrendszer és a csatornahálózat is javításra került. A felújított és korszerűsített lakásra nagy szükségünk van, mert a Bethlen Gábor Kollégiumban több olyan tanár dolgozik, akik nem nagyenyedi származásúak és a pályakezdést segítendő, szolgálati lakást biztosíthatunk számukra. Bővebben

 

 

4.MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT – 2020

A pályázat legnagyobb fejlesztése a kollégium bentlakását célozta meg.  A bentlakás tübb szegmense került berendezésre a még hiányzó bútorzatokkal, háztartási gépekkel és technikai eszközökkel. Továbbá, az étkezde is bővült mosogatógéppel, hűtőszekrénnyel és figyelve a higiéniára kicserélésre kerültek a csészék és az étkezési tálcák. Mindezek mellett sikerült a kollégiumot támogatni a közüsemi díjak kifizetésében, ami nagy terhet jelent különösen a téli hónapokban, valamint az alapítvány könyvelőjének éves megbízási díját is törleszteni tudtuk, ami az alapítványunk számára fenntarthatóság szempontjából nagyon fontos volt. Bővebben

 

 

 

5. NEMZETI ÚJRAKEZDÉS I. – 2021

A pályázatból nyert támogatás egy részét az alapítványunk működési költségeinek csökkentésére fordítottuk, pontosabban az alkalmazott irodavezető bruttó díjának kifizetésére. A támogatás másik részét pedig eszközbeszerzésre fordítottuk,  sikerült részlegesen kifizetni az új óvodában levő konyhabútort. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a kollégium nem csak külsőleg, hanem belsőleg is új környezetben várja a gyerekeket, pedagógusokat. Bővebben

 

6. NEMZETI ÚJRAKEZDÉS I. – 2022

A program keretében az oktatási célú tevékenységeink támogatására pályáztunk, ezen belül pedig a szervezetünk működtetési célú kiadásaira.  Következésképpen a támogatást az alapítvány, az az Bethlen Gábor Kollégium háttérintézménye működési költségeire fordítottuk, pontosabban az alkalmazott irodavezető bruttó díjazására és a szolgáltatási szerződéses jogviszonyban levő könyvelő díjazására, ezzel is csökkentve az alapítvány kiadási terheit, ami nagy jelentőséggel bír fenntarthatóság szempontjából. Bővebben

 

 

7. EGYEDI KÉRELEM – 2021

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága ezúttal nagy mértékben járul hozzá ahhoz, hogy korszerű, jó minőségű pályákat használhassanak a diákok. Jelen támogatásból sor került a focipálya gyepszőnyegesítésére és a multifunkcionális pálya gumírozott burkolattal való ellátására. A pályára labdajátékokra alkalmas gumírozott réteg kerül, mely egy  alaprétegre öntött több színből álló elkészített őröltgumi burkolatot jelent. A tervek szerint 3 pálya kerül ráfestésre kézilabda, kosárlabda és tenisz pálya. Bővebben

 

 

8. MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT – 2021

 

Alapítványunk már több éve foglalkozik a kollégium beltéri berendezésével de tekintettel az épület nagyságára, még mindig vannak olyan terek ahol szükség van az újításra.  Ezúttal sor került a tanári szobában levő bútorzatok – asztalok, szekrények – kicserélésére, így a tanárok korszerű és hangulatos teremben pihenhetnek meg a tanórák között. Továbbá, az elemi osztályokban is hiányzó elemek voltak a szekrények és a fogasok, így minden osztályterem bővült két szekrénnyel és két fogassal. Sor került egy fiókos asztal és egy íróasztal beszerzésére is amelyek a tanítónők számára készültek.

A támogatás által sor került az egyik tanári lakás felszerelésére is, konyhabűtorral és hálószobai kiegészítővel.Célja lakhatási lehetőséget biztosítani a szakképzett tanárok számára, akik távolról érkeznek Nagyenyedre, növelve a kollégiumban zajló oktatás minőségét.

Mindezek mellet sikerült hozzájárulni a kollégium közüzemi díjainak csökkentéséhez valamint az alapítványunk könyvelőjének éves díját is finanszírozni tudtuk jelen pályázatból.

Összességében, a projekt által alapítványunk hozzájárulhatott ismételten a kollégiumban zajló minőségi oktató-nevelő munka támogatásához, ugyanakkor önfenntartó civil szervezetként sikerült az állandó kiadásokat is csökkentenünk a 2021-es évre. Bővebben

9. NEMZETI ÚJRAKEZDÉS II. – 2022

A Nemzeti Újrakezdés Program kulturális célú programjainak és rendezvényeinek támogatását helyeztük előtérbe, ugyanis a Collegium Gabrielense reneszánsz táncegyüttes működtetésére, illetve kulturális rendezvény megvalósításának támogatására használtuk fel a megítélt támogatási összeget. A Bethlen Gábor Kollégium 400. éves jubileumi ünnepségét tettük színesebbé, meginvitálva a résztvevőket egy igazi időutazásra. Bővebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA MEGBÍZÁSÁBÓL AZ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÁLTAL KIÍRT NYERTES PÁLYÁZATOK

 

1.CSOÓRI SÁNDOR PROGRAM – 2020

Az alapítvány egyik tehetségműhelyének a Fügevirág néptánccsoportnak támogatására került sor. Bár a programok a járványhelyzet miatt átszervezett formában valósulhattak meg a 2020-21-es tanév második félévében, közösségépítő és hagyományőrző tevékenységeket hagyhatunk magunk mögött. A támogatásnak köszönhetően a kollégium diákjai hivatásos néptáncoktatóktól sajátíthatták el a lépéseket, heti rendszerességgel kalotaszegi tánclépéseket tanulhattak.  A tervezett kiszállások nem valósulhattak meg, ezért az óvintézkedéseket betartva sor került egy néptánctábor megszervezésére a kollégiumban. A tábor tematikája Kalotaszeg volt, morális értékkel bíró eseményeken vehettek részt a diákok.  A Bethlen Gábor Kollégium célja az, hogy morális értékeket adhasson át a diákoknak, amelyeket magukkal vihetnek a kollégium falait elhagyva is. Bővebben

 

2.CSOÓRI SÁNDOR PROGRAM – 2021

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Csoóri Sándor Program keretén belül, a Bethlen Gábor Alapítvány nyertes pályázatban részesült, mely támogatás célja a népi kultúra közösségteremtő műfajainak a támogatása.  A pályázati támogatás által sor került a hivatásos néptáncoktatók tiszteletdíjának kifizetésére, a ruhatár bővítésére és technikai eszköz beszerzésére, mely szükséges a próbák és fellépések során a háttézene biztosítása céljából. Bővebben

 

3. VALLÁSI KÖNNYŰZENE TÁMOGATÁS – 2021

A program célja a vallásos könnyűzenei kultúra magasabb szintre emelése, társadalmi ismertetése, a hit erősítése.

A pályázati támogatás által szeretnénk a hagyománnyal rendelkező ifjúsági zenekar tevékenységét  újra fellendíteni, magasabb szintre emelni, ennek pedig elengedhetetlen része a hangszerek biztosítása. Bővebben

 

A MINISZTERELNÖKSÉG CSALÁDOKÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK TÁMOGATÉSKEZELŐ ÁLTAL KIÍRT NYERTES PÁLYÁZATOK

 

1.NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM – A FORDÍTOTT PATKÓ SZÍNJÁTSZÓCSOPORT TÁMOGATÁSA

Az alapítvány egyik tehetségműhelye, a már 4 éves hagyománnyal rendelkező Fordított Patkó színjátszókör működését támogatjuk jelen pályázat által. A szakmai program tartalma újabb színdarabok betanulására épül, szakképzett rendező közreműködése által. A szinis foglalkozások során a diákok saját önismereti útjukon vehetnek részt. A támogatás által a megvalósítandó szakmai céljaink közé tartozik, olyan nevelési programok biztosítása a diákok számára, mely során a használt módszerek által kritikai gondolkodásra, jó összpontosításra, önbizalomra tehetnek szert. Ennek érdekében a támogatás által  a csapat tagjai részt vehetnek az Eszik vagy Isszák? színházi nevelési programban, valamint megtekinthetik a Váróterem Projekt előadásait.  Mindezek mellett, az igazán elérni kívánt cél maga a létrejövő előadás. Bővebben

Erdélyi Református Egyházkerület
Erdélyi Református Egyházkerület
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Budapest
Budapest
Communitas Alapítvány
Communitas Alapítvány
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány