Raport de activitate 2016

Fundația Bethlen Gábor a fost înființată în anul 2000 și, de atunci, sprijină activitățile de predare și învățare de la Colegiul Bethlen Gábor din Aiud.

Principalele obiective ale fundației sunt:

 • Programul de nași
 • contribuția la cheltuielile de internat ale elevilor
 • sprijinirea activităților științifice și literare ale elevilor
 • sprijinirea evenimentelor culturale și sportive
 • recompensarea elevilor care au obținut rezultate academice deosebite
 • creșterea calității predării și învățării
 • acordarea de alocații pentru locuință pentru tinerii profesori
 • Activitățile și realizările Fundației în 2016:
 • Sprijinirea elevilor care locuiesc la internat cu burse: Programul de nași, Bursa Pro Diaspora, Bursa Viena, Bursa Mária Juhász, Bursa Molnár Árpád, Bursa Viena, Bursa Berlin.
 • Gestionarea premiilor speciale care vor fi acordate cu ocazia festivităților de 15 martie, de absolvire și de sfârșit de an
 • Sprijin pentru activitățile Cercului de autoeducație Fenichel Samuel. Cercul coordonează activitățile academice ale elevilor din colegiu.
 • Sprijin material pentru ansamblul de dansuri populare din cadrul colegiului.
 • Sprijin ansamblu de muzică veche și dans, Collegium Gabrielense.
 • Sprijin pentru corul colegiului
 • Sprijin financiar pentru editarea de publicații despre școală.
 • Acoperirea costurilor de deplasare la reuniuni și concursuri științifice

Evenimente, concursuri sponsorizate:

Concursuri – Debrecen –  Ágoston Dvorácsek – 430 Ron

Programul național de sprijinire a talentelor – Budapesta – 503 Ron

Moda verde – Gyulafehérvár – Tóth Tünde, Deak Rodika, elevi – 176 Ron

Competiția World of Legends – Târgu Mureș – Gyöngyi Tomai – 100 Ron

Concurs – Szarvas – Ágoston Dvorácsek, Gabriella Józsa, elevi – 230 Ron

Concurs de fizică – Hódmezővásárhely –  Ágoston Dvorácsek – 470 Ron

Concurs de istorie – Târgu Mureș – Kónya Mária – 60 Ron

Transport și excursii pentru copii din Pécs – 697,60+162 Ron

Oradea – Întâlnire corală -Gyöngyi Tomai – 1200 Ron

Cluj-Napoca – Universitatea Sapientia – Enikő László – 400 Ron

Cărți de recompensă – 2647 Ron

Vopsea pentru bănci decorative – 1536 Ron

Lucrări de restaurare (amvon) – 3921 Ron

 

Granturi specifice gestionate și implementate de Fundația Bethlen Gábor:

Programul de nași – 70963,98 Ron

Premiul- Molnár Árpád- bursă – 2961,78 Ron

Premiul Simon László – bursă – 5392,21 Ron

Premiul Sepsi  Noémi Zsuzsanna – 1000 Ron

Bursa Juhász Mária – 8100 Ron

Bursă de studii la Viena – 35220,34 Ron

BGA – 86170 Ron

Communitas Pro Diaspora – 18360 Ron

Bursă de studii din Berlin – 12700 Ron

Bursa  Mackay – 1800 Ron

 

Donații

2% – 3369,96 Ron

Carte în limba engleză – 135 Ron

editură – 5000 Ron (Róbert Dunai) – 1000 Ron (István Horváth)

 

Alte venituri

Episcopia Reformată din Transilvania – 52701,52 Ron – pentru inaugurarea căminului renovat

Veldhausen – 13493 Ron

Alte donații – 3876,90 Ron

Creșterea cursului de schimb – 6462,61 Ron

Venituri din alte investiții financiare – 5877,14 Ron

Donațiile enumerate mai sus au fost făcute de companii și persoane fizice pentru a sprijini deplasarea elevilor noștri la competiții.

 

Proiecte de succes ale Fundației Bethlen Gábor din Aiud în anul 2016

 

Finanțator Scopul proiectului Suma acordată Responsabil de proiect
BGA Ceremonia de Înaugurare 600.000 HUF Melania Turzai
BGA Rochii de dans 400.000 HUF Melania Turzai
BGA Echiparea internatului 3.500.000 HUF Melania Turzai
Communitas Bursa Pro Diaspora 18.360 Ron Melania Turzai
Communitas Bursa Pro Diaspora 21.424 Ron Melania Turzai

 

 

Ildikó Szőcs Éva Enikő Horváth
Președintele Fundației director economic
© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.