Membrii

Gábor Ella Ella Gábor

În 2007, a absolvit Facultatea de Filologie a Universității Babeș-Bolyai, obținând diploma de licențiată limba maghiară-engleză, iar în 2008 a absolvit studiile de masterat în domeniul de studii culturale britanice.

În 2007, a fost numită la catedra de limba engleză a Colegiului Bethlen Gábor din Aiud.

Din 2017, ea este consilier educațional al colegiului.

Activități în cadrul școlii: președinte al Comisiei de formare continuă, președinte al Comisiei de proiecte europene, președinte al Comitetului Diriginților, diriginte, membru al Consiliului de administrație al școlii din 2017.

Turzai Melánia Melánia Turzai

În 1980 a terminat studiile liceale la Colegiul Bethlen Gábor din Aiud. A absolvit Facultatea de Limbi și Literaturio Străine a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca obținând diploma în predarea limbii maghiare. Din 1986 a fost profesor la colegiu, din 1992 până în 2005 a fost director diecezan al liceului reformat al colegiului, iar din 2011 până în prezent este director adjunct al colegiului. Din 2011, este membru al Consiliului de Administrație al Fundației Bethlen Gábor din Aiud, este responsabil pentru programul de nași și se ocupă de proiecte.

În calitate de educator și director de instituție, consideră că principala sa vocație este de a servi interesele culturii limbii materne, identității naționale și supraviețuirii în diaspora. A fost distinsă cu Premiul Bethlen (2006, Sinodul Bisericii Reformate din România), Premiul Sándor Makkai (2007, Sinodul Bisericii Reformate din Ungaria), Medalia Memorială (2016, Asociația Profesorilor Maghiari din România).

Szilágyi Hajnal Hajnal Szilágyi

Studii: 2002 – a absolvit ca secretar al școlii – Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia.

1988- Examen de absolvire – Colegiul Bethlen Gábor din Aiud. Locuri de muncă:

1991 – 1 aprilie – până în prezent – secretar al Colegiului Bethlen Gábor din Aiud

Dvorácsek Ágoston Ágoston Dvorácsek

M-am născut la Ocna de Mureș în 1952, acolo am început școala, apoi am continuat studiile la Cluj-Napoca la Colegiul Tehnic Energetic, unde am absolvit în 1972. Am absolvit facultatea de fizică la Universitatea Babeș-Bolyai și mi-am început cariera didactică la Colegiul Agricol din Aiud. În 1990, am ocupat postul de profesor de fizică la Colegiul Bethlen Gábor și de atunci predau aici. În toamna anului 2000, am înființat Cercul de autoeducație Fenichel Samuel al Colegiului, care oferă oportunități de cercetare pentru elevii noștri. Am participat la numeroase conferințe și concursuri studențești locale, naționale și maghiare și am primit mai mult de cincizeci de diplome. 87 de articole ale elevilor noștri au fost publicate în Lumea Naturii și în Cultura. Am acordat o mare atenție trecutului Colegiului: de profesorii săi celebri, elevii săi distinși și colecțiile sale bogate. În plus, am explorat Transilvania și am descoperit etnografia, comorile naturale și curiozitățile sale. Studiile și articolele realizate de elevi rezumă aceste studii. Feedback-ul arată că pentru acești elevi activitățile de la aceste cercuri s-au dovedit foarte utile și în timpul studiilor la universități, mulți dintre ei și-au continuat cercetările și au succes în carierele pe care le-au ales. Și eu am învățat multe alături de ei și de la ei.

Zoltán Lőrincz jr.
Krizbai Jenő Jenő Krizbai

A terminat liceul la Colegiul Bethlen Gábor din Aiud, unde a absolvit în 1973. Și-a continuat studiile la Universitatea de Științe „Bábes- Bolyai” din Cluj-Napoca, la Facultatea de Istorie și Filosofie, iar în 1979 a obținut diploma de licență. După absolvire, a predat istoria și geografia la secția maghiară a școlii primare din Lunca Mureșului. Din ianuarie 1990 este profesor titular și director adjunct al Colegiului Bethlen. Din august 1992 până în 2001 a fost director al Colegiului și a predat filozofie. În 1992 i s-a acordat gradul de profesor de gradul I. A fost vicepreședintele colegiilor din acdrul Schola 300 dn Transilvania și membru fondator al Fundației Bethlen Gabor din Aiud. În 2012, a condus o delegație de trei elevi la Parlamentul de la Budapesta, unde a dobândit o experiență extrem de utilă în timpul unei vizite de studiu de o săptămână. Au dobândit cunoștințe utile despre funcționarea și activitățile Parlamentului din Ungaria. După 1992, a realizat reportaje la emisiunile în limba maghiară de la Radio București și Radio Kossuth. Articolele sale au apărut în ziare și reviste din țară și din străinătate. După 2001 a lucrat ca profesor de istorie și filozofie și, de asemenea, ca diriginte. Cercetările sale academice se referă în principal la istoria intelectuală a Colegiului, strâns legată de cultura maghiară și europeană. Prelegerile și studiile sale au apărut în diverse publicații și manuale.

 Edith Veres
© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.