Bursa Molnár Árpád

CERERE DE PROIECT

  Consiliul de administrație al Fundației Bethlen Gábor și Comisia de burse al Colegiului Bethlen Gábor din Aiud anunță acordarea bursei de studiu Árpád Molnár. Premiul a fost înființat de familiile Holányi și Sebestyén în memoria tatălui lor, regretatul Árpád Molnár, care a fost profesor de pedagogie la Colegiu. Bursa este acordată o dată pe an, în cadrul ceremoniei din 15 martie. Patru burse vor fi acordate din fondul de burse depus de către donatori în contul Fundației Bethlen Gábor.

 ELIGIBILITATE: Premiul este deschis elevilor din clasele 9-12 din cadrul specializării Educație. Se va acorda câte un premiu pentru fiecare clasă.

CRITERIILE DE EVALUARE A CERERII:

  • Pentru fiecare grad se vor puncta doar rezultatele concursurilor care au loc în anul școlar 2023/24.
  • 80% din media academică a anului școlar încheiat, iar pentru elevii din clasa a IX-a, rezultatul examenului de admitere la colegiu
  • 20% din punctaj în funcție de rezultatele obținute la concursuri (concursuri de nivel local, județean, regional, național).

DOCUMENTELE CARE TREBUIE DEPUSE:

  1. Formularul de cerere (poate fi descărcat de pe site)
  2. Documente care atestă rezultatele obținute la concursuri (diplome sau adeverință de la profesorul îndrumător).
  3. Certificat de realizare academică:
  • Clasa a IX-a: certificat de rezultat al admiterii
  • Clasele X-XII:  – fotocopie al carnetului de elev – în cazul în care se înscrie media din anul școlar precedent,

                                     – adeverința eliberată de diriginte – în cazul în care media din anul școlar precedent nu este înscrisă în examen.

LOCUL ȘI MODUL DE DEPUNERE: Pe suport de hârtie, la sediul Fundației Bethlen Gábor.

TERMEN DE PREDARE : 2024. 03.01.

DESCĂRCARE FORMULAR  

Szőcs Ildikó Președinte, director Kerekes Erika președintele comisiei de burse
© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.