Bursa Simon László

CERERE DE PROIECT

  Consiliul de administrație al Fundației Bethlen Gábor din Aiud și Comisia de burse al Colegiului Bethlen Gábor din Aiud invită la depunerea de candidaturi pentru bursa de studiu Simon László. Premiul este acordat lui Jn. László Simon, în memoria tatălui său, regretatul László Simon, care a fost profesor de pedagogie la Colegiu. Premiul este acordat o dată pe an, la sfârșitul anului școlar și la ceremonia de absolvire. Din fondul de burse, care este depus de către donator în contul Fundației Bethlen Gábor, se acordă o bursă la ceremonia de absolvire și trei burse la sfârșitul anului școlar.

ELIGIBILITATE:Premiul este deschis elevilor din clasele 9-12 la clasele de științe reale. Se va acorda un premiu pentru fiecare clasă.

CRITERIILE DE EVALUARE A CERERII:

  • 80% din media școlară a anului școlar 2023/24 , pentru clasa a IX-a, rezultatul de la admiterea la facultate
  • 20% din punctajul obținut în urma rezultatelor obținute la concursuri (locale, județene, regionale, naționale). Pentru fiecare grad se vor puncta doar rezultatele concursurilor care se desfășoară în anul școlar 2023/24.

DOCUMENTELE CARE TREBUIE DEPUSE:

  1. Formularul de cerere (poate fi descărcat de pe site)
  2. Dovada rezultatelor academice:
  • Clasa a IX-a: adeverință de rezultat al admiterii
  • Clasele X-XII: copie carnet de elev

3. Dovada rezultatelor obținute la concurs (copie a diplomelor sau adeverință de la profesorul îndrumător)

 

LOCUL ȘI MODUL DE PREDARE: Pe suport de hârtie, la sediul Fundației Bethlen Gábor.

 

PERIOADA DE DEPUNERE:  pentru clasele IX-XI: 5-7 iunie 2024

                                                              pentru elevii din clasa a XII-a : 22-24 mai 2024.

DESCĂRCARE FORMULAR

 

Szőcs Ildikó

Președinte, director

Kerekes Erika

președintele comisiei de burse

 

 

© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.