Oportunități de burse 2023

OFERTA PROGRAMUL DE PĂRINȚI ADOPTIVI PE ANUL ȘCOLAR 2023-2024

 

În anul școlar 2023/2024, Fundația Bethlen Gábor va acorda 79 de burse pentru elevii cazați la internat din următoarele categorii:

  • 9 burse complete ocupate (hrană) – pentru elevii ai căror părinți adoptivi continuă să ofere sprijin
  • 9 jumătăți de burse ocupate (hrană parțială) – pentru elevii ai căror părinți adoptivi continuă să ofere sprijin
  • 1 bursă completă ocupabilă  – Programul de Bursă Premium – unui elev recomandat de diriginții claselor X.A și X.B., selectat de Comitetul de burse și aprobat de Consiliul Director al fundației
  • 10 jumătăți de burse  ocupabile (hrană parțială) – pentru elevii propuși de Comitetul de burse și aprobați de Consiliul Director al fundației.
  • 50 de burse de 100 RON pe lună (hrană parțială) – pentru elevii propuși de Comitetul de Burse și aprobați de Consiliul Director al Fundației.

La recomandarea Comitetului de burse al Colegiului Bethlen Gábor din Aiud, Consiliul de Administrație al Fundației Bethlen Gábor decide acordarea burselor menționate mai sus, pe baza cererilor de bursă depuse, ținând cont de mediul social al solicitanților și de rezultatele lor academice.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU APLICAȚIE DE BURSĂ

Documentele necesare pentru a aplica sunt:

  1. Formularul de înscriere completat, care poate fi descărcat de pe site-ul Fundației Bethlen Gábor de mai jos
  2. Declarație pe propria răspundere dată de părinte/tutore, privind veniturile nete realizate de membrii familiei, pe ultimele trei luni (iunie, iulie, august) – formularul poate fi descărcat de pe site-ul Fundației Bethlen Gabor, de mai jos.
  3. Copie de buletin de la părinți/tutori
  4. În cazul părinților/aparținătorilor decedați, este necesară o fotocopie a certificatului de deces.
  5. Certificat de medie academică/copie a foii matricole pentru anul școlar precedent.

! Pentru elevii din clasa a IX-a: un certificat de absolvire a examenului de admitere – la solicitarea Fundației, acest document va fi eliberat de Colegiul Bethlen Gábor.

Descărcați aici formularul de cerere de bursă

Descărcați aici formularul pentru declarația pe propria răspundere

Locul și data depunerii documentelor: biroul Fundației Bethlen Gábor, 25 septembrie 2023.

Vă dorim tuturor o aplicație de succes și o bună învățare!

 

© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.