Tagok

 

Gábor Ella Gábor Ella 2007-ben végzett a Babes-Bolyai Tudományegyetem Filológia karán magyar-angol szakot, majd 2008-ban befejezi a Brit Kulturális Tanulmányok magisteri képzést.

2007-ben kinevezést nyert a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium angol katedrájára.

2017-től a kollégium nevelési tanácsadója.

A tanintézményben kifejtett tevékenysége: továbbképzéssel foglalkozó bizottság elnöke, európai projektek bizottság elnöke, osztályfőnöki bizottság elnöke, osztályfőnök, 2017-től az iskola vezetőtanácsának tagja.

Turzai Melánia Turzai Melánia 1980-ban végezte középiskolai tanulmányait a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban. A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán szerzett magyartanári képesítést. 1986-tól a kollégium tanára, 1992 és 2005 között a kollégiumban működő református gimnáziumi tagozat egyházkerület által megbízott igazgatója, 2011-től napjainkig a kollégium igazgatóhelyettese. A nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány keretében a kuratórium tagja, a Keresztszülő-program felelőse, valamint pályázati felelős.
Pedagógusként és intézményvezetőként fő hivatásának tekinti az anyanyelvi kultúra, nemzeti hovatartozás, a szórványban való megmaradás érdekében szolgálni. Tevékenysége elismeréseként a következő kitüntetésekben részesült: Bethlen-díj (2006, A Romániai Református Egyház Zsinata), Makkai Sándor-díj (2007, A Magyarországi Református Egyház Zsinata), Emlékérem (2016, Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége).
Szilágyi Hajnal Szilágyi Hajnal

Tanulmányok:
2002-Főiskolai Titkárnői Végzettség- Gyulafehérvári December 1-1918 Egyetem.
1988- Érettségi vizsga-Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium.Munkahelyek:
1991-április1-től –napjainkig –Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium-titkárnő

Dvorácsek Ágoston Dvorácsek Ágoston. Marosújvárt születtem 1952-ben, iskoláimat ott kezdtem, majd Kolozsvárt folytattam az Energetikai Szaklíceumban, ahol 1972-ben érettségiztem. A Babeș-Bolyai Tudomány Egyetemen szereztem fizikusi diplomát és a nagyenyedi Mezőgazdasági Szaklíceumban kezdtem tanári pályámat. 1990-ben elfoglaltam a Bethlen Gábor Kollégium fizika tanári katedráját és azóta itt tanítok. 2000 őszén megalakítottuk a kollégium Fenichel Sámuel Önképzőkörét amely kutatási lehetőséget nyújt diákjainknak. Számos helyi, hazai és magyarországi diákkonferencián és pályázaton vettünk részt és több mint félszáz oklevelet sikerült szerezni iskolánknak. Diákjaink 87 cikkét publikálta a Természet Világa és a Művelődés. Sokat foglalkoztunk a kollégium múltjával: híres tanáraival, neves diákjaival és gazdag gyűjteményeivel. Ezen kivül bebarangoltuk Erdélyt és felfedeztünk néprajzát, természeti kincseit és ritkaságait. A diákok cikkei ezeket a tanulmányokat foglalják össze. A visszajelzések alapján nagy hasznát vették a köri tevékenységnek az egyetemen, sokan folytatták a kutató munkát és sikeresek választott pályájukon. Én pedig sokat tanultam mellettük és tőlük.
Ifj. Lőrincz Zoltán
Krizbai Jenő Krizbai Jenő. A gimnáziumot és a középiskolát a nagyenyedi „Bethlen Gábor” kollégiumban végezte ahol 1973- ban érettségizett. Tanulmányait a kolozsvári „Bábes- Bolyai” Tudomány Egyetemen folytatta történelem- filozófia szakon, majd 1979-ben licenz oklevelet szerzett. Az egyetem elvégzése után történelmet és földrajzot oktatótt a Székelykocsárdi általános iskola magyar tagozatán. 1990 januárjától a Bethlen Kollégium címzetes tanára és aligazgatója lett. 1992 augusztusától 2001- ig igazgatója volt a Kollégiumnak és filozófiát oktatott. 1992- ben I. fokozati tanári érdemfokozatot szerzett. Az erdélyi nagymultú kollégiumok által kezdeményezett Schola 300 alelnöke volt, és alapító tagja az enyedi Bethlen Gábor Alapítványnak. 2012- ben háromtagú diákdelegációt vezetett Budapestre az Országházba, ahol egyhetes tanulmányut során rendkivül hasznos tapasztalattal gazdagodott. Hasznos ismereteket szerzett a Magyar Parlament működéséről, tevékenységéről. 1992 után tudósított a bukaresti rádió magyar adásában és a Kossuth rádióban. Cikkei jelentek meg újságokban és folyóíratokban bel- és külföldön. 2001 után történelem- filozófia szakos tanárként dolgozik és osztályfönöki munkát is vállal. Tudományos kutatásai elsősorban a Kollégium szellemi történetére vonatkoznak, szoros kapcsolatban a magyar és az európai kultúrával. Előadásai és tanulmányai különböző kiadványokban és szakkönyvekben jelentek meg.
Veres Edith 
© 2023. BethlenGabor.eu | Minden jog fenntartva.