Út a Michelin csillag felé – Szakösztöndíj

Home / Út a Michelin csillag felé – Szakösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány vezetősége és a Bethlen Gábor Kollégium ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet az „Út a Michelin csillag felé” Szakösztöndíj elnyerésére. Célja serkenteni a tanult szakma iránti érdeklődést a diákok körében. A díj évente egyszeri alkalommal kerül kiosztásra a ballagási ünnepségen. Egy darab 300 Ron értékű díj kerül kiosztásra, első ízben 2021-ben.

Pályázók köre: A díjra pályázatot nyújthatnak be a XI.C szakosztály végzős diákjai.

Pályázat követelményei:

-Pályázati űrlap kitöltése

-Pályamunka elkészítése:

 • 1. Szakmai motivációs levél megfogalmazása, amiben jelzi a bizottság irányába, hogy miért is érdemes az ösztöndíj elnyerésére. A szakmai motivációs levél megírásakor követendő példa a X. osztályos Etika és kommunikációs órán (ECP) elsajátított minta.
 • 2. Rendezvényszervezés:

A Kollégium 400 éves évfordulójának ünnepségének megszervezése. A szervezési folyamat az alábbi részleteket kell tartalmazza:

 • menü (ételek és italok, valamint részletesen leírni azt is, hogy a menüben szereplő ételek mit tartalmaznak)
 • felszolgálási mód + megérvelni azt, hogy mi alapján döntött
 • árajánlat és válasz
 • a terem elosztása  (ezt lehet wordba is rajzolni vagy lerajzolni és külön csatolni)
 • a terem dekorációja
 • összeírni, hogy hány eszközre van szükségük

Formai követelmények

Times New Roman 12-es karakter, sorkizárt, 1,5 sorköz

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • 50% a beadott pályamunka
 • 20% – a IX. és X. osztályok tanulmányi átlaga
 • 30% – a szaktantárgyak átlaga

A pályázat leadásának határideje: 2022. május 15.

A pályázatokat a honlapról letölthető, elektronikus módon kitöltött űrlapon kell beküldeni, a bgkanagyenyed@gmail.com e-mail címre, mellékelve a pontozást igazoló dokumentumokat, illetve az elkészített pályamunkát.

Űrlap letöltése

 

Szőcs Ildikó,                                                                                                                          Fodor Katalin

Elnök, igazgató                                                                                                      Ösztöndíjbizottság elnöke

 

Erdélyi Református Egyházkerület
Erdélyi Református Egyházkerület
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Budapest
Budapest
Communitas Alapítvány
Communitas Alapítvány
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány