A hónap Támogatója

Home / Kiemelt támogatók / A hónap Támogatója

Őexelenciája Zákányi Botond

Őexcellenciája Zákonyi Botond Magyarország rendkívüli és meghatalmazott romániai nagykövete írta:

“A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium Alapítványa húsz évvel ezelőtti megalakulása óta az enyedi iskola oktatási és nevelési tevékenységének anyagi és szervezési támogatásáért dolgozik. Nagyenyed és a kollégium a magyar történelem és kultúrtörténet legfontosabb helyszíneinek egyike, a mai Bethlen Gábor Kollégium a Fehér megyei és dél-erdélyi magyar diákok méltán nagyra becsült iskolája. Magyarország kormányzata az Erdélyi Református Egyházkerülettel együttműködve az elmúlt évtizedben többször is támogatta az iskola korszerűsítését célzó beruházásokat. A Bethlen Kollégium szellemisége és tevékenysége garancia arra, ami minden magyarországi oktatási támogatás megítélésének az alapja, hozzásegíteni a gyermekeket ahhoz, hogy jövőjüket a szülőföldjükön képzeljék el és elképzeléseiket meg is tudják ott valósítani.

Az iskola alapítványának névadója, Bethlen Gábor fejedelem az utódok számára egyet jelent Erdély aranykorával. Amikor századokkal később az erdélyi magyarság kiemelkedő gondolkodói megfogalmazták a transzilvanizmus eszméjét, szemük előtt e Bethlen Gábor politikája nyomán gazdaságában és identitásában egyaránt megerősödött Erdély lebegett. Bethlen Gábor öröksége ettől kezdve minden időkre egyet jelent azzal a küldetéssel, hogy az erdélyi magyarok szülőföldjének megóvása, épített és szellemi örökségének gazdagítása legyen a magyar közélet, de a magáncselekvések közös nevezője is. Az erdélyi magyar közösség az elmúlt évtizedekben folyamatosan építkezik, intézményeket alapít és tart fent, az egyházak mellett civil szervezetek és alapítványok sokasága gondoskodik arról, hogy ez a munka minőségi és versenyképes intézményeket eredményezzen.

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium Alapítványa nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az enyedi iskola olyan biztos pontot jelenthessen a diákoknak, szülőknek és a pedagógusoknak egyaránt, mely magasszintű oktatást biztosít, erősíti a magyar közösségi érzést és megnyugtató biztonságot nyújt az évszázados falak között élőknek és tanulóknak. Az Erdélyben működő magyar iskolák, miközben a magyar identitás megőrzésének legfontosabb intézményi garanciáit jelentik, olyan használható tudást kell adniuk a diákok számára, amely később érdemben segíti boldogulásukat az életben, továbbtanulásukat a felsőoktatásban. A versenyképes magyar oktatás fejlesztése a kisebbségben élő magyarok megmaradásának talán legfontosabb ügye. Az asszimiláció és az elvándorlás leghasznosabb ellenszere a versenyképes tudás szülőföldön való megszerzése. A Bethlen Gábor Kollégium nyújtotta oktatás és nevelés kiállja a próbát Dél-Erdély jóminőségű román tannyelvű iskoláival, és ebből a magas színvonalból a jövőben sem szabad engedni. Az iskola sikeres működéséhez nagyban hozzájáruló Bethlen Gábor Kollégium Alapítvány méltán tarthat számot Magyarország, annak kormánya, és természetesen a bukaresti magyar nagykövetség segítő támogatására.”

Zákonyi Botond nagykövet

Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Budapest
Budapest
Communitas Alapítvány
Communitas Alapítvány