A hónap Támogatója

Home / Kiemelt támogatók / A hónap Támogatója

Stefanovszky András, Budapesten élő üzletember és vállalatvezető írta:

“A kárpát-medencei, szórványban élő magyarság immár száz éve élet-halál harcot vív nyelvében és nemzeti identitásában való megmaradásáért. Talán csak egy közösség harca nehezebb ennél, a világban szétszóródott, diaszpórában élő magyarságé. Akik egy, esetleg két generáció eltelte után is még magyarnak vallják magukat, azok mögött minden esetben egy magyar nyelvű iskola, vagy a magyar cserkészet áldozatos munkája áll. Így volt ez velem is. Ha nem a németországi Burg Kastli Magyar Gimnázium növendéke lettem volna a 1970-es években, valószínűleg az asszimiláció könyörtelensége már elszakított volna magyar őseim gyökereitől. Ezért fontos a Bethlen Gábor Kollégium támogatása, hogy legyen remény és esély nemcsak a megmaradásra, hanem a nemzeti megerősödésre is. Amikor először betértem a nagyenyedi kollégium udvarába, úgy éreztem, hogy a régi alma máterem hangulata köszön vissza. Mintha haza mentem volna.  Így vált számomra a Bethlen Gábor Kollégium egy kis otthonná. Családom immár tíz éve, rászoruló gyermekeket támogat az alapítvány keresztszülői programjának keretén belül. Az alapítvány lehetőséget kínál bármilyen adomány befogadására, legyen az kicsi vagy nagy, hiszen a legkisebb is számít. Bethlen Gábor szavaival élve, bár nem lehet mindig megtenni amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.”

Stefanovszky András, üzletember és cégvezető, Budapest

Erdélyi Református Egyházkerület
Erdélyi Református Egyházkerület
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Budapest
Budapest
Communitas Alapítvány
Communitas Alapítvány